Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1906
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
Zmluva o poskytnutí služby Zmluva o poskytnutí služby Zmluva o poskytnutí služby 800,00 € 20.04.2018 Zmluva
Zmluva o poskytnutí služby Zmluva o poskytnutí služby Lenka Strašíková 50,00 € 19.04.2018 Zmluva
Zmluva o poskytnutí služby Zmluva o poskytnutí služby Daniel Stehlík 50,00 € 18.05.2018 Zmluva
Zmluva o poskytnutí služby Zmluva o poskytnutí služby Mgr.art. Zuzana Rohoňová 180,00 € 21.05.2018 Zmluva
SK3377 Zmluva o predaji a kúpe publikácií a ich doplnkov Dr. Josef Raabe 0,00 € 28.02.2017 Zmluva
OU-ZAOSI-2017/013729 - 0 1 7 O organizovaní a finančnom zabrzpečení celoslovenskej súťaže MV SR , Okresný úrad Žilina 1 260,00 € 06.03.2017 Zmluva
OU-ZA-OSI-2018/017281- 0 1 8 O organizovaní a finančnom zabrzpečení celoslovenskej súťaže MV SR , Okresný úrad Žilina 2 119,00 € 27.03.2018 Zmluva
OU-ZA-OSI-2016/006202-17 Finančné zabezpečenie celoslovenskej súťaže MV SR , Okresný úrad Žilina 2 560,00 € 22.02.2016 Zmluva
OU-ZA-OSI-2016/006202-020 Dodatok č. 1 k zmluve o organizovaní a finančnom zabezpečení celoslovenskej súťaže MV SR , Okresný úrad Žilina 2 659,00 € 04.04.2016 Zmluva
obj ubytovanie žiakov a ped. dozoru - SŽK SR Domov mládeže Žilina 289,00 € 29.01.2014 Objednávka
Mandátna zmluva Mandátna zmluva Mandátna zmluva 530,00 € 09.02.2018 Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna TM Sound, s.r.o. 56 000,00 € 23.03.2018 Zmluva
Dodatok č. 4 k Zmluve o dodávke plynu č. 6300139909 Dodatok č. 4 k Zmluve o dodávke plynu SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 59 297,00 € 08.12.2015 Zmluva
Dodatok č. 3 k platným Zmluvá o združenej dodávke elektriny Dodatok č. 3 k platným Zmluvám o združenej dodávke elektriny Stredoslovenská energetika, a.s 0,00 € 30.11.2017 Zmluva
Dodatok č. 2 Dodatok č.2 k platným zmluvám o združenej dodávke elektriny Stredoslovenská energetika, a.s 0,00 € 30.03.2015 Zmluva
Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 0,00 € 29.11.2017 Zmluva
Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 0,00 € 29.11.2017 Zmluva
DFKV/003/16 Digitálny elektronický organ Ahlborn Praeludium-V. Ing. Pavol Kapráľ - KAPA-AUDIO 10 999,00 € 08.12.2016 Faktúra
DFKV/002/16 Klavír Petrof. MADA Slovakia 71 500,00 € 21.10.2016 Faktúra
DFKV/001/18 Akustické klavíre. TM Sound, s.r.o. 56 000,00 € 23.03.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »