Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2169
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
Zmluva o poskytnutí služby Zmluva o poskytnutí služby Zmluva o poskytnutí služby 800,00 € 20.04.2018 Zmluva
Zmluva o poskytnutí služby Zmluva o poskytnutí služby Lenka Strašíková 50,00 € 19.04.2018 Zmluva
Zmluva o poskytnutí služby Zmluva o poskytnutí služby Daniel Stehlík 50,00 € 18.05.2018 Zmluva
Zmluva o poskytnutí služby Zmluva o poskytnutí služby Mgr.art. Zuzana Rohoňová 180,00 € 21.05.2018 Zmluva
Z201854097_Z Kúpna zmluva SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 31 798,07 € 11.12.2018 Zmluva
Sponzorská zmluva Sponzorská zmluva Empex Slovakia 200,00 € 30.11.2018 Zmluva
Sponzorská zmluva Sponzorská zmluva Priemto s.r.o. 100,00 € 30.11.2018 Zmluva
SK3377 Zmluva o predaji a kúpe publikácií a ich doplnkov Dr. Josef Raabe 0,00 € 28.02.2017 Zmluva
OU-ZAOSI-2017/013729 - 0 1 7 O organizovaní a finančnom zabrzpečení celoslovenskej súťaže MV SR , Okresný úrad Žilina 1 260,00 € 06.03.2017 Zmluva
OU-ZA-OSI-2019/017249- 0 1 6 o organizovaní a finančnom zabezpečení celoslovenskej súťaže Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Žilina, odbor školstva 5 450,00 € 21.03.2019 Zmluva
OU-ZA-OSI-2018/017281- 0 1 8 O organizovaní a finančnom zabrzpečení celoslovenskej súťaže MV SR , Okresný úrad Žilina 2 119,00 € 27.03.2018 Zmluva
OU-ZA-OSI-2016/006202-17 Finančné zabezpečenie celoslovenskej súťaže MV SR , Okresný úrad Žilina 2 560,00 € 22.02.2016 Zmluva
OU-ZA-OSI-2016/006202-020 Dodatok č. 1 k zmluve o organizovaní a finančnom zabezpečení celoslovenskej súťaže MV SR , Okresný úrad Žilina 2 659,00 € 04.04.2016 Zmluva
obj ubytovanie žiakov a ped. dozoru - SŽK SR Domov mládeže Žilina 289,00 € 29.01.2014 Objednávka
Mandátna zmluva Mandátna zmluva Mandátna zmluva 530,00 € 09.02.2018 Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna TM Sound, s.r.o. 56 000,00 € 23.03.2018 Zmluva
Dodatok č. 4 k Zmluve o dodávke plynu č. 6300139909 Dodatok č. 4 k Zmluve o dodávke plynu SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 59 297,00 € 08.12.2015 Zmluva
Dodatok č. 4 k zmluve 0385 2000 O poskytovaní služby technickej ochrany objektu MV SR 8,29 € 14.02.2019 Zmluva
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 3/2016 STR Dodatok č.3 k Zmluve o poskytovaní stravovania č. 3/2016 STR Gymnázium 0,89 € 24.01.2019 Zmluva
Dodatok č. 3 k platným Zmluvá o združenej dodávke elektriny Dodatok č. 3 k platným Zmluvám o združenej dodávke elektriny Stredoslovenská energetika, a.s 0,00 € 30.11.2017 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »