Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 51
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
ZO/2020A23453-1 ZMLUVA č. ZO/2020A23453-1 osobnyudaj.sk, s.r.o 532,00 € 25.03.2020 Zmluva
00563/2019/KONZA Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní stravovania č. 30/2019str Gymnázium 1,00 € 29.01.2020 Zmluva
Z00046658/2019 Čiastková zmluva o dodávke eletriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednocti za odchýlku Stredoslovenská energetika, a.s 69,79 € 19.12.2019 Zmluva
6300139909 Zmluva o dodávke plynu SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 0,00 € 21.11.2019 Zmluva
Licenčná zmluva Licenčná zmluva TENDERnet s.r.o. 240,00 € 11.11.2019 Zmluva
00602/2019/KONZA Poistenie majetku a zopovednosti za škodu Generali poisťovňa, a.s. 134,70 € 10.10.2019 Zmluva
00576/2019/KONZA Zmluva o výpožičke č. 02/2019 Jazyková škola 683,26 € 02.09.2019 Zmluva
00563/2019/KONZA Zmluva o poskytnutí stravovania Gymnázium sv. Františka z Assisi 1,54 € 20.08.2019 Zmluva
01424/560/2019-KONZA poistenie majetku 2019 RESPECT SLOVAKIA 198,09 € 28.06.2019 Zmluva
14 Darovacia zmluva SRRZ-SR 250,00 € 13.06.2019 Zmluva
OU-ZA-OSI-2019/017249- 0 1 6 o organizovaní a finančnom zabezpečení celoslovenskej súťaže Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Žilina, odbor školstva 5 450,00 € 21.03.2019 Zmluva
Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 01/2018 Jazyková škola 704,30 € 22.02.2019 Zmluva
Dodatok č. 4 k zmluve 0385 2000 O poskytovaní služby technickej ochrany objektu MV SR 8,29 € 14.02.2019 Zmluva
Dodatok č. 2 k zmluve 50/2009 O poskytovaní služby technickej ochrany objektu MV SR 16,02 € 14.02.2019 Zmluva
č.z. 339/2019-94 Zmluva o pedagogickej praxi Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystricic 0,66 € 25.01.2019 Zmluva
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 3/2016 STR Dodatok č.3 k Zmluve o poskytovaní stravovania č. 3/2016 STR Gymnázium 0,89 € 24.01.2019 Zmluva
č. 125/269/2019-FF-SO Zmluva o pedagogickej praxi Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 0,66 € 21.01.2019 Zmluva
01/2018 Dodatok č. 01/2018 ku Kúpnej zmluve pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie zo dňa 11.12.2018 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 48,11 € 19.12.2018 Zmluva
Z201854097_Z Kúpna zmluva SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 31 798,07 € 11.12.2018 Zmluva
2206/751/2018/konza zmluva o združenej dodávke elektriky Stredoslovenská energetika, a.s 84,32 € 06.12.2018 Zmluva
Sponzorská zmluva Sponzorská zmluva Empex Slovakia 200,00 € 30.11.2018 Zmluva
Sponzorská zmluva Sponzorská zmluva Priemto s.r.o. 100,00 € 30.11.2018 Zmluva
2406506168 Poistná zmluva Generali poisťovňa, a.s. 567,16 € 07.11.2018 Zmluva
1778/693/2018/konza Zmluva o poskytnutístravovania Gymnázium sv. Františka z Assisi 1,25 € 12.09.2018 Zmluva
1778/693/2018/konza Zmluva o pokatnutí stravovania Gymnázium sv. Františka z Assisi 1,25 € 04.09.2018 Zmluva
00572/2019/Konza Zmluva o poskytovaní stravovania Gymnázium 0,92 € 28.08.2018 Zmluva
Zmluva o poskytnutí služby Zmluva o poskytnutí služby Mgr.art. Zuzana Rohoňová 180,00 € 21.05.2018 Zmluva
Zmluva o poskytnutí služby Zmluva o poskytnutí služby Daniel Stehlík 50,00 € 18.05.2018 Zmluva
Zmluva o poskytnutí služby Zmluva o poskytnutí služby Zmluva o poskytnutí služby 800,00 € 20.04.2018 Zmluva
Zmluva o poskytnutí služby Zmluva o poskytnutí služby Lenka Strašíková 50,00 € 19.04.2018 Zmluva
1 2 »