Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 33
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
01/2018 Dodatok č. 01/2018 ku Kúpnej zmluve pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie zo dňa 11.12.2018 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 48,11 € 19.12.2018 Zmluva
Z201854097_Z Kúpna zmluva SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 31 798,07 € 11.12.2018 Zmluva
2206/751/2018/konza zmluva o združenej dodávke elektriky Stredoslovenská energetika, a.s 84,32 € 06.12.2018 Zmluva
Sponzorská zmluva Sponzorská zmluva Empex Slovakia 200,00 € 30.11.2018 Zmluva
Sponzorská zmluva Sponzorská zmluva Priemto s.r.o. 100,00 € 30.11.2018 Zmluva
2406506168 Poistná zmluva Generali poisťovňa, a.s. 567,16 € 07.11.2018 Zmluva
1778/693/2018/konza Zmluva o poskytnutístravovania Gymnázium sv. Františka z Assisi 1,25 € 12.09.2018 Zmluva
1778/693/2018/konza Zmluva o pokatnutí stravovania Gymnázium sv. Františka z Assisi 1,25 € 04.09.2018 Zmluva
Zmluva o poskytnutí služby Zmluva o poskytnutí služby Mgr.art. Zuzana Rohoňová 180,00 € 21.05.2018 Zmluva
Zmluva o poskytnutí služby Zmluva o poskytnutí služby Daniel Stehlík 50,00 € 18.05.2018 Zmluva
Zmluva o poskytnutí služby Zmluva o poskytnutí služby Zmluva o poskytnutí služby 800,00 € 20.04.2018 Zmluva
Zmluva o poskytnutí služby Zmluva o poskytnutí služby Lenka Strašíková 50,00 € 19.04.2018 Zmluva
OU-ZA-OSI-2018/017281- 0 1 8 O organizovaní a finančnom zabrzpečení celoslovenskej súťaže MV SR , Okresný úrad Žilina 2 119,00 € 27.03.2018 Zmluva
18-442-01747 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu umenia 4 500,00 € 27.03.2018 Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna TM Sound, s.r.o. 56 000,00 € 23.03.2018 Zmluva
Mandátna zmluva Mandátna zmluva Mandátna zmluva 530,00 € 09.02.2018 Zmluva
Dodatok č. 3 k platným Zmluvá o združenej dodávke elektriny Dodatok č. 3 k platným Zmluvám o združenej dodávke elektriny Stredoslovenská energetika, a.s 0,00 € 30.11.2017 Zmluva
Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 0,00 € 29.11.2017 Zmluva
Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 0,00 € 29.11.2017 Zmluva
1946/2017 Zmluva o poskytovaní stravovania Gymnázium sv. Františka z Assisi 1,13 € 02.09.2017 Zmluva
5010125155 cestovné poistenie AXA 243,22 € 27.04.2017 Zmluva
OU-ZAOSI-2017/013729 - 0 1 7 O organizovaní a finančnom zabrzpečení celoslovenskej súťaže MV SR , Okresný úrad Žilina 1 260,00 € 06.03.2017 Zmluva
SK3377 Zmluva o predaji a kúpe publikácií a ich doplnkov Dr. Josef Raabe 0,00 € 28.02.2017 Zmluva
04 Rámcová kúpna zmluva 04 Bal Slovakia, s.r.o. 0,00 € 28.07.2016 Zmluva
Darovacia zmluva Darovacia zmluva Občianske združenie Voces iuvenum 100,00 € 13.07.2016 Zmluva
Darovacia zmluva Darovacia zmluva Občianske združenie Voces iuvenum 147,24 € 21.06.2016 Zmluva
1201/2016 Darovacia zmluva ZRŠ pri Konzervatóriu v Žiline 360,00 € 06.06.2016 Zmluva
2016003 Zmluva o zabezpečení mliečných výrobkov Organika 0,00 € 15.04.2016 Zmluva
2016003 Dohoda o úprave niektorých práv a povinností Gymnázium 0,00 € 15.04.2016 Zmluva
OU-ZA-OSI-2016/006202-020 Dodatok č. 1 k zmluve o organizovaní a finančnom zabezpečení celoslovenskej súťaže MV SR , Okresný úrad Žilina 2 659,00 € 04.04.2016 Zmluva
1 2 »