Kontakt

Krajská knižnica v Žilina
Ul. A.Bernoláka 47
01177 Žilina

Telefón:
E-mail: kniznica@krajskakniznicazilina.sk

Kontaktný formulár

Ul. A.Bernoláka 47, Žilina, , Slovensko