Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 703
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
OBJV/048/2014 Šmýklavka Smoby Toboggan XL 230cm v rámci projektu KNIHOVISKO, kód projektu SK/FMP/12/037. Tento projekt je spolufinancovaný Európskou Úniou z prostriedkov fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom SPOLOČNE BEZ HRANÍC Zoltán Hodossy – Pompomtoys 132,99 € 02.04.2014 Objednávka
OBJV/067/2018 Objednávame u Vás vydanie publikácie Židia v Žiline - osobnosti Židovská Náboženská obec 2 000,00 € 24.07.2018 Objednávka
OBJV/029/2018 Objednávame u Vás rebrík hliníkový na schody 3x9 stupne, 238/397/505 cm, nosnosť 150 kg, 13,7 kg VASKO ZEMO - Moravčík,s.r.o 105,90 € 08.03.2018 Objednávka
OBJV/035/2014 Návod na zostavenie poznámok - CD Združenie obcí RVC Martin 10,50 € 14.02.2014 Objednávka
OBJV/002/2016 Objednávame u Vás Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2016 Združenie obcí RVC Martin 25,00 € 12.01.2016 Objednávka
OBJV/010/2019 Objednávame u Vás publikáciu Účtovné súvzťažnosti 2018 Združenie obcí RVC Martin 26,00 € 24.01.2019 Objednávka
OBJV/084/2019 Objednávame u Vás odborný seminár Účtovná závierka v PO zriadených obcou a VÚC k 31.12.2019 Združenie obcí RVC Martin 39,00 € 18.11.2019 Objednávka
OBJV/018/2020 Odborno-konzultačný seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO zriadené VÚC v roku 2020 Združenie obcí RVC Martin 39,00 € 06.02.2020 Objednávka
OBJV/022/2020 Objednávame u Vás publikáciu Účtovné súvzťažnosti 2020 Združenie obcí RVC Martin 33,00 € 11.02.2020 Objednávka
OBJV/025/2014 Predplatné časopisu Didaktika 2014 Wolters Kluwer s r.o. 31,46 € 08.01.2014 Objednávka
OBJV/093/2014 Predplatné časopisu Bezpečnosť práce v praxi Wolters Kluwer s r.o. 49,80 € 10.09.2014 Objednávka
OBJV/011/2020 Objednávame u Vás predplatné Justičná revue 1/2020 - 12/2020 Wolters Kluwer s r.o. 133,32 € 20.01.2020 Objednávka
OBJV/058/2020 Objednávame u Vás predplatné dvojmesačníka Didaktika 2020 Wolters Kluwer s r.o. 54,60 € 08.06.2020 Objednávka
OBJV/040/2014 Repasovaný toner CE285A do LJ M1212nf MFP WAYCOPY, s.r.o. 64,44 € 07.03.2014 Objednávka
OBJV/050/2014 Tonery do tlačiarne WAYCOPY, s.r.o. 55,10 € 07.04.2014 Objednávka
OBJV/076/2014 Toner CE285A do LJ M1212nf MFP WAYCOPY, s.r.o. 64,44 € 27.06.2014 Objednávka
OBJV/089/2014 Tonery do tlačiarne WAYCOPY, s.r.o. 117,36 € 02.09.2014 Objednávka
OBJV/104/2014 Tonery do tlačiarne WAYCOPY, s.r.o. 33,60 € 27.10.2014 Objednávka
OBJV/114/2014 Tonery WAYCOPY, s.r.o. 59,76 € 08.12.2014 Objednávka
OBJV/118/2014 Tonery WAYCOPY, s.r.o. 98,40 € 15.12.2014 Objednávka
OBJV/055/2015 Objednávame u Vás tonery: WAYCOPY, s.r.o. 98,56 € 25.05.2015 Objednávka
OBJV/079/2015 Objednávame u Vás tonery: WAYCOPY, s.r.o. 76,56 € 21.10.2015 Objednávka
OBJV/091/2015 Objednávame u Vás tonery: WAYCOPY, s.r.o. 38,28 € 15.12.2015 Objednávka
OBJV/025/2016 Tonery WAYCOPY, s.r.o. 76,56 € 04.03.2016 Objednávka
OBJV/035/2016 Tonery WAYCOPY, s.r.o. 76,56 € 21.04.2016 Objednávka
OBJV/045/2016 Tonery WAYCOPY, s.r.o. 25,00 € 30.05.2016 Objednávka
OBJV/052/2016 Objednávame u Vás tonery WAYCOPY, s.r.o. 59,76 € 12.07.2016 Objednávka
OBJV/061/2016 Objednávame u Vás tonery WAYCOPY, s.r.o. 76,56 € 05.09.2016 Objednávka
OBJV/067/2016 Objednávame u Vás tonery WAYCOPY, s.r.o. 24,00 € 19.09.2016 Objednávka
OBJV/080/2016 Objednávame u Vás tonery WAYCOPY, s.r.o. 42,96 € 21.10.2016 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »