Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 359
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
6 - 2020 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2020 číslo: MK-294912020/3.2 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 0,00 € 05.06.2020 Zmluva
6-2020 DAROVACIA ZMLUVA uzatvorená v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami: REVIT, s.r.o. 0,00 € 21.05.2020 Zmluva
4-2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-513-02144 uzatvorená v súlade s ust. § 22 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej Fond na podporu umenia 5 000,00 € 13.05.2020 Zmluva
3-2020 KOLEKTÍVNA ZMLUVA Základná organizácia Odborového zväzu v Krajskej knižnici v Žiline 0,00 € 25.03.2020 Zmluva
5-2020 Oznámenie o zmene ceny na servis a revízie výťahov a eskalátorov OTIS Výťahy s.r.o. 23,72 € 12.03.2020 Zmluva
2-2020 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra Stredoslovenská energetika, a.s. 7 732,00 € 09.01.2020 Zmluva
1-2020 DOHODA O DLHODOBEJ VÝPOŽIČKE 2020 uzatvorená podľa § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. v platnom a účinnom znení „Občiansky zákonník“ a v zmysle zák. č. 126/2015 Z. z. o knižniciach Brána poznania 8 961,12 € 31.12.2019 Zmluva
60-2019 Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku uzatvorená na základe Rámcovej dohody č.: Z-00046658/2019 Stredoslovenská energetika, a.s. 0,00 € 30.12.2019 Zmluva
61-2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 17-2019/2020 Základná škola Hájik 0,00 € 17.12.2019 Zmluva
59-2019 Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzy KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 6,50 € 16.12.2019 Zmluva
58-2019 ZMLUVA O DIELO č. 58-2019 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 185/2015 Zb (Autorského zákona). Mária Porubčanská 120,00 € 09.12.2019 Zmluva
57-2019 ZMLUVA O DIELO č. 57-2019 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 185/2015 Zb (Autorského zákona). Ján Moravec 130,00 € 09.12.2019 Zmluva
55-2019 ZMLUVA O DIELO č. 55-2019 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 185/2015 Zb (Autorského zákona). Jaroslava Kuchtová 130,00 € 09.12.2019 Zmluva
54-2019 ZMLUVA O DIELO č. 54-2019 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 185/2015 Zb (Autorského zákona). Peter Ničík 100,00 € 09.12.2019 Zmluva
54-2019 ZMLUVA O DIELO č. 54-2019 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 185/2015 Zb (Autorského zákona). Peter Ničík 100,00 € 09.12.2019 Zmluva
53-2019 ZMLUVA O DIELO č. 53-2019 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 185/2015 Zb (Autorského zákona). Katarína Mikolášová 130,00 € 09.12.2019 Zmluva
52-2019 ZMLUVA O DIELO č. 52-2019 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 185/2015 Zb (Autorského zákona). Stanislav Lajda 130,00 € 09.12.2019 Zmluva
51-2019 ZMLUVA O DIELO č. 51-2019 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 185/2015 Zb (Autorského zákona). Peter Vaňouček 130,00 € 09.12.2019 Zmluva
50-2019 ZMLUVA O DIELO č. 50-2019 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov Toňa Revajová 130,00 € 09.12.2019 Zmluva
49-2019 ZMLUVA O DIELO č. 49-2019 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov Peter Cabadaj 130,00 € 09.12.2019 Zmluva
56-2019 Nájomná zmluiva č.Z/51/2019 Základná škola s materskou školou 6,00 € 03.12.2019 Zmluva
48-2019 ZMLUVA O DIELO č. 48-2019 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 185/2015 Zb (Autorského zákona Jana Necpalová 130,00 € 02.12.2019 Zmluva
47-2019 ZMLUVA O DIELO č. 45-2019 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov Ondej Nagaj 100,00 € 02.12.2019 Zmluva
46-2019 ZMLUVA O DIELO č. 46-2019 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 185/2015 Z. z (Autorského zákona) Renáta Bačárová 225,00 € 22.11.2019 Zmluva
45-2019 ZMLUVA O DIELO č. 45 - 2019 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisova podľa zákona č. 185/2015 Zb (Autorského zákona). Ladislav Svrček 275,00 € 22.11.2019 Zmluva
44-2019 ZMLUVA O DIELO č. 44 - 2019 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisova podľa zákona č. 185/2015 Zb (Autorského zákona). Marta Pažická 100,00 € 22.11.2019 Zmluva
43-2019 ZMLUVA O DIELO č. 43 - 2019 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisova podľa zákona č. 185/2015 Zb (Autorského zákona). Igor Válek, Mgr. 130,00 € 22.11.2019 Zmluva
42-2019 ZMLUVA O DIELO č. 42-2019 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov Stanislav Repaský 100,00 € 22.11.2019 Zmluva
41-2019 DAROVACIA ZMLUVA uzatvorená v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení Iveta Ponechalová 10,00 € 21.11.2019 Zmluva
40-2019 DAROVACIA ZMLUVA uzatvorená v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o. 20,00 € 20.11.2019 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »