Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 316
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
26-2019 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky číslo: MK-4299/2019/3.2na rok 2019 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 0,00 € 24.06.2019 Zmluva
25-2019 Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie v číslo 89/2019 - OKSCRMR/2019 Mesto Žilina 500,00 € 13.06.2019 Zmluva
24-2019 Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie v číslo 3/2019 - OKSCRMR/2019 Mesto Žilina 1 400,00 € 13.06.2019 Zmluva
23-2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-511-05501 uzatvorená v súlade s ust. § 22 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. Fond na podporu umenia 14 000,00 € 12.06.2019 Zmluva
22-2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-514-05268 uzatvorená v súlade s ust. § 22 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. Fond na podporu umenia 18 000,00 € 31.05.2019 Zmluva
18-2019 DAROVACIA ZMLUVA uzatvorená v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami: Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o. 170,00 € 22.05.2019 Zmluva
21-2019 ZMLUVA O DIELO uzatvorená v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. František Výrostko 160,00 € 09.04.2019 Zmluva
17-2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-513-01991 Fond na podporu umenia 4 000,00 € 05.04.2019 Zmluva
16-2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-513-01992 Fond na podporu umenia 3 000,00 € 05.04.2019 Zmluva
15-2019 Dohoda č.19/25/060/72 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina 6 651,68 € 01.04.2019 Zmluva
14-2019 Dohoda č.19/25/060/70 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina 7 982,12 € 01.04.2019 Zmluva
13-2019 Dohoda č.19/25/060/69 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina 1 663,36 € 01.04.2019 Zmluva
12-2019 Dohoda č.19/25/060/69 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina 3 326,72 € 01.04.2019 Zmluva
11-2019 DAROVACIA ZMLUVA uzatvorená v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o. 40,00 € 25.03.2019 Zmluva
10-2019 KOLEKTÍVNA ZMLUVA Základná organizácia Odborového zväzu v Krajskej knižnici v Žiline 0,00 € 15.03.2019 Zmluva
20-2019 Dodatok ku zmluve č.: P4670 Oznámenie o zmene ceny na servis a revízie výťahov a eskalátorov OTIS Výťahy s.r.o. 22,00 € 12.03.2019 Zmluva
9-2019 DAROVACIA ZMLUVA uzatvorená v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami: Lenka Tarábková 50,00 € 06.03.2019 Zmluva
19/2019 Memorandum č.2/2019 Žilinská univerzita v Žiline 0,00 € 01.03.2019 Zmluva
6-2019 Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s. Štátna pokladnica 0,00 € 26.02.2019 Zmluva
8-2019 Dohoda o vzájomnej spolupráci Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity v Žiline 0,00 € 19.02.2019 Zmluva
7-2019 Zmluva o vydaní a používaní debetných platobných kariet uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Všeobecná úverová banka,a.s. 0,00 € 12.02.2019 Zmluva
4-2019 Dodatok č.3 k zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 0,00 € 05.02.2019 Zmluva
5-2019 Dohoda o spolupráci partnerov na malom projekte Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace 0,00 € 31.01.2019 Zmluva
3-2019 NAVRH NA UZAVRETIE POISTNEJ ZMLUVY UNION Poisťovňa 2,34 € 29.01.2019 Zmluva
2-2019 DAROVACIA ZMLUVA uzatvorená v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami: ČJZD s.r.o. 20,00 € 21.01.2019 Zmluva
2--2019 DAROVACIA ZMLUVA uzatvorená v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami: ČJZD s.r.o. 20,00 € 21.01.2019 Zmluva
1-2019 Zmluva o spracúvaní osobných údajov BEZPO 0,00 € 03.01.2019 Zmluva
84-2018 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU č. 18211 uzatvorená podľa § 262 ods. 1 a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Nadácia Kia Motors Slovakia 1 865,63 € 14.12.2018 Zmluva
83-2018 Vyhlásenie o súhlase so zapojením inštitúcie do súborného katalógu SVOP, s.r.o. 0,00 € 14.12.2018 Zmluva
82-2018 ZMLUVA O DIELO č. 82-2018 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 185/2015 Zb (Autorského zákona). Jana Necpalová 95,00 € 10.12.2018 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »