Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 348
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
57-2019 ZMLUVA O DIELO č. 57-2019 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 185/2015 Zb (Autorského zákona). Ján Moravec 130,00 € 09.12.2019 Zmluva
55-2019 ZMLUVA O DIELO č. 55-2019 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 185/2015 Zb (Autorského zákona). Jaroslava Kuchtová 130,00 € 09.12.2019 Zmluva
54-2019 ZMLUVA O DIELO č. 54-2019 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 185/2015 Zb (Autorského zákona). Peter Ničík 100,00 € 09.12.2019 Zmluva
54-2019 ZMLUVA O DIELO č. 54-2019 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 185/2015 Zb (Autorského zákona). Peter Ničík 100,00 € 09.12.2019 Zmluva
53-2019 ZMLUVA O DIELO č. 53-2019 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 185/2015 Zb (Autorského zákona). Katarína Mikolášová 130,00 € 09.12.2019 Zmluva
52-2019 ZMLUVA O DIELO č. 52-2019 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 185/2015 Zb (Autorského zákona). Stanislav Lajda 130,00 € 09.12.2019 Zmluva
51-2019 ZMLUVA O DIELO č. 51-2019 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 185/2015 Zb (Autorského zákona). Peter Vaňouček 130,00 € 09.12.2019 Zmluva
50-2019 ZMLUVA O DIELO č. 50-2019 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov Toňa Revajová 130,00 € 09.12.2019 Zmluva
49-2019 ZMLUVA O DIELO č. 49-2019 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov Peter Cabadaj 130,00 € 09.12.2019 Zmluva
56-2019 Nájomná zmluiva č.Z/51/2019 Základná škola s materskou školou 6,00 € 03.12.2019 Zmluva
48-2019 ZMLUVA O DIELO č. 48-2019 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 185/2015 Zb (Autorského zákona Jana Necpalová 130,00 € 02.12.2019 Zmluva
47-2019 ZMLUVA O DIELO č. 45-2019 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov Ondej Nagaj 100,00 € 02.12.2019 Zmluva
46-2019 ZMLUVA O DIELO č. 46-2019 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 185/2015 Z. z (Autorského zákona) Renáta Bačárová 225,00 € 22.11.2019 Zmluva
45-2019 ZMLUVA O DIELO č. 45 - 2019 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisova podľa zákona č. 185/2015 Zb (Autorského zákona). Ladislav Svrček 275,00 € 22.11.2019 Zmluva
44-2019 ZMLUVA O DIELO č. 44 - 2019 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisova podľa zákona č. 185/2015 Zb (Autorského zákona). Marta Pažická 100,00 € 22.11.2019 Zmluva
43-2019 ZMLUVA O DIELO č. 43 - 2019 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisova podľa zákona č. 185/2015 Zb (Autorského zákona). Igor Válek, Mgr. 130,00 € 22.11.2019 Zmluva
42-2019 ZMLUVA O DIELO č. 42-2019 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov Stanislav Repaský 100,00 € 22.11.2019 Zmluva
41-2019 DAROVACIA ZMLUVA uzatvorená v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení Iveta Ponechalová 10,00 € 21.11.2019 Zmluva
40-2019 DAROVACIA ZMLUVA uzatvorená v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o. 20,00 € 20.11.2019 Zmluva
39-2019 Dohoda č. 19/25/010/116 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina 0,00 € 20.11.2019 Zmluva
38-2019 ZMLUVA O DIELO č. 38-2019 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov Mgr. Klára Smolíková 240,00 € 11.11.2019 Zmluva
37-2019 ZMLUVA O DIELO č. 37-2019 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov Jiří Procházka 240,00 € 11.11.2019 Zmluva
36-2019 ZMLUVA O DIELO č. 36-2019 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov Mgr. Tibor Hujdič 300,00 € 11.11.2019 Zmluva
35-2019 ZMLUVA O DIELO č. 35-2019 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD. 200,00 € 11.11.2019 Zmluva
32-2019 Zmluva o zverení majetku do správy Žilinský samosprávny kraj 320,00 € 29.10.2019 Zmluva
33-2019 Nájomná zmluva č. Z/34/2019 Základná škola s materskou školou 4,00 € 28.10.2019 Zmluva
34-2019 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2019 číslo: MK-4454/2019/2.4 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 900,00 € 23.10.2019 Zmluva
31-2019 Darovacia zmluva Klub abstinentov Žilina 40,00 € 09.09.2019 Zmluva
30-2019 Poistná zmluva pre poistenie úrazu - krátkodobé UNION Poisťovňa 5,00 € 03.09.2019 Zmluva
29-2019 Dohoda o čerpaní finančných prostriedkov vo výške 617,74 € z finančného daru poskytnutého Českému spolku Žilina v roku 2019 Ministerstvom zahraničia ČR (MZV ČR) Český spolek Žilina 617,74 € 26.08.2019 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »