Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 36
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
23-2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-511-05501 uzatvorená v súlade s ust. § 22 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. Fond na podporu umenia 14 000,00 € 12.06.2019 Zmluva
22-2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-514-05268 uzatvorená v súlade s ust. § 22 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. Fond na podporu umenia 18 000,00 € 31.05.2019 Zmluva
19-2017 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-513-02642 uzatvorená v súlade s ust. § 22 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej Fond na podporu umenia 10 000,00 € 13.07.2017 Zmluva
18-2017 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-511-03335 uzatvorená v súlade s ust. § 22 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej Fond na podporu umenia 5 000,00 € 13.07.2017 Zmluva
13-2017 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-512-02145 uzatvorená v súlade s ust. § 22 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej Fond na podporu umenia 1 580,00 € 01.06.2017 Zmluva
18-2016 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-611-03710 uzatvorená v súlade s ust. § 22 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej Fond na podporu umenia 8 000,00 € 15.08.2016 Zmluva
17-2016 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-612-03572 uzatvorená v súlade s ust. § 22 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej Fond na podporu umenia 1 500,00 € 15.08.2016 Zmluva
16-2016 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-612-03748 uzatvorená v súlade s ust. § 22 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej Fond na podporu umenia 2 800,00 € 15.08.2016 Zmluva
15-2016 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-613-03544, uzatvorená v súlade s ust. § 22 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenske Fond na podporu umenia 10 000,00 € 15.08.2016 Zmluva
58-2014 Príkazná zmluva č. 59/2014 uzavretá podľa § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Zuzana Kuglerová, Mgr. 30,00 € 18.12.2014 Zmluva
57-2014 Príkazná zmluva č. 58/2014 uzavretá podľa § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Ondrej Nagaj 30,00 € 18.12.2014 Zmluva
55-2014 ríkazná zmluva č. 55/2014 uzavretá podľa § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Milan Barčík 30,00 € 16.12.2014 Zmluva
54-2014 ríkazná zmluva č. 54/2014 uzavretá podľa § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Peter Ničík 30,00 € 16.12.2014 Zmluva
53-2014 Príkazná zmluva č. 53/2014 uzavretá podľa § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Toňa Revajová 60,00 € 15.12.2014 Zmluva
52-2014 Príkazná zmluva č. 52/2014 uzavretá podľa § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Jana Necpalová 30,00 € 05.12.2014 Zmluva
51-2014 Príkazná zmluva č. 51/2014 uzavretá podľa § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Marta Pažická 50,00 € 03.12.2014 Zmluva
49-2014 Príkazná zmluva č. 49/2014 uzavretá podľa § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Katarína Mikolášová 80,00 € 27.11.2014 Zmluva
48 -2014 Príkazná zmluva č. 48/2014 uzavretá podľa § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Stanislav Lajda 80,00 € 27.11.2014 Zmluva
44-2014 Príkazná zmluva č. 44/2014 uzavretá podľa § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Peter Ničík 20,00 € 13.11.2014 Zmluva
46-2014 Rámcová smlouva o spolupráci č.:333/2014 eReading s.r.o. 0,00 € 16.10.2014 Zmluva
43-2014 Príkazná zmluva č. 43/2014 uzavretá podľa § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Marta Pažická 20,00 € 13.10.2014 Zmluva
41-2014 Príkazná zmluva č. 41/2014 uzavretá podľa § 724 a nasl. zákona č. 41/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Katarína Búranová 100,00 € 09.09.2014 Zmluva
40-2014 Príkazná zmluva č. 40/2014 uzavretá podľa § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Katarína Búranová 20,00 € 09.09.2014 Zmluva
37-2014 Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávny krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2014 číslo: ŽSK-KK ŽA/2014/4.5.6 Žilinský samosprávny kraj 600,00 € 29.07.2014 Zmluva
36-2014 Príkazná zmluva č. 36/2014 uzavretá podľa § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Mária Porubčanská 20,00 € 23.07.2014 Zmluva
34-2014 Príkazná zmluva č. 34/2014 uzavretá podľa § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Daniela Lazovská 120,00 € 23.07.2014 Zmluva
35-2014 Príkazná zmluva č. 35/2014 uzavretá podľa § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Mária Porubčanská 100,00 € 21.07.2014 Zmluva
33-2014 Príkazná zmluva č. 33/2014 uzavretá podľa § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Jiří Pavlík,Ing. 200,00 € 15.07.2014 Zmluva
30-2014 Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávny krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2014 číslo: ŽSK-KK ŽA/2014/2.1 Žilinský samosprávny kraj 9 400,00 € 23.06.2014 Zmluva
29-2014 Príkazná zmluva č. 29/2014 uzavretá podľa § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Alena Tomašková 130,00 € 05.06.2014 Zmluva
1 2 »