Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 70
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
21-2019 ZMLUVA O DIELO uzatvorená v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. František Výrostko 160,00 € 09.04.2019 Zmluva
82-2018 ZMLUVA O DIELO č. 82-2018 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 185/2015 Zb (Autorského zákona). Jana Necpalová 95,00 € 10.12.2018 Zmluva
81-2018 ZMLUVA O DIELO č. 81-2018 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 185/2015 Zb (Autorského zákona). Toňa Revajová 120,00 € 10.12.2018 Zmluva
80-2018 ZMLUVA O DIELO č. 80-2018 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 185/2015 Zb (Autorského zákona). Peter Ničík 95,00 € 10.12.2018 Zmluva
79-2018 ZMLUVA O DIELO č. 79-2018 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 185/2015 Zb (Autorského zákona). Peter Vaňouček 100,00 € 10.12.2018 Zmluva
78-2018 ZMLUVA O DIELO č. 78-2018 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 185/2015 Zb (Autorského zákona). Katarína Mikolášová 110,00 € 10.12.2018 Zmluva
77-2018 ZMLUVA O DIELO č. 77-2018 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 185/2015 Zb (Autorského zákona). Stanislav Lajda 110,00 € 10.12.2018 Zmluva
76-2018 ZMLUVA O DIELO č. 76-2018 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 185/2015 Zb (Autorského zákona). Miroslava Biznárová 100,00 € 10.12.2018 Zmluva
75-2018 ZMLUVA O DIELO č. 75-2018 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 185/2015 Zb (Autorského zákona). Kristína Baluchová 100,00 € 10.12.2018 Zmluva
74-2018 ZMLUVA O DIELO č. 74-2018 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 185/2015 Zb (Autorského zákona). Nataša Štefunková 100,00 € 10.12.2018 Zmluva
73-2018 ZMLUVA O DIELO č. 73-2018 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 185/2015 Zb (Autorského zákona). Katarína Kosánová 100,00 € 10.12.2018 Zmluva
70-2018 ZMLUVA O DIELO č. 70-2018 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 185/2015 Zb (Autorského zákona). Andrea Gregušová 100,00 € 10.12.2018 Zmluva
69-2018 ZMLUVA O DIELO č. 69-2018 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 185/2015 Zb (Autorského zákona). Igor Válek, Mgr. 100,00 € 06.12.2018 Zmluva
68-2018 ZMLUVA O DIELO č. 68-2018 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 185/2015 Zb (Autorského zákona). Mária Porubčanská 50,00 € 04.12.2018 Zmluva
67-2018 ZMLUVA O DIELO č. 67-2018 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 185/2015 Zb (Autorského zákona). Peter Štanský 80,00 € 23.10.2018 Zmluva
65-2018 ZMLUVA O DIELO č. 65-2018 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 185/2015 Zb (Autorského zákona). Peter Cabadaj 100,00 € 05.10.2018 Zmluva
62-2018 Príkazná zmluva č. 22/2015 uzavretá podľa § 724 a nasl. zákona č. 62/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Barbora Bosáková 100,00 € 10.08.2018 Zmluva
46-2018 DOHODA O ZABEZPEČENÍ ODBORNEJ PRAXE uzatvorená v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave Súkromná stredná umelecká škola 0,00 € 25.04.2018 Zmluva
48-2018 DOHODA O ZABEZPEČENÍ ODBORNEJ PRAXE uzatvorená v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave Súkromná stredná umelecká škola 0,00 € 23.04.2018 Zmluva
44-2018 ZMLUVA O DIELO č. 44-2018 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 185/2015 Z. z (Autorského zákona) Marta Pažická 50,00 € 13.04.2018 Zmluva
43-2018 ZMLUVA O DIELO č. 43-2018 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 185/2015 Z. z (Autorského zákona) Daniel Pastirčák 80,00 € 13.04.2018 Zmluva
42-2018 ZMLUVA O DIELO č. 42-2018 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 185/2015 Z. z (Autorského zákona) Hana Košková 80,00 € 13.04.2018 Zmluva
41-2018 ZMLUVA O DIELO č. 41-2018 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 185/2015 Z. z (Autorského zákona) Zdena Kulišková 40,00 € 13.04.2018 Zmluva
40-2018 ZMLUVA O DIELO č. 40-2018 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 185/2015 Z. z (Autorského zákona) Peter Karpinský 40,00 € 13.04.2018 Zmluva
39-2018 ZMLUVA O DIELO č. 39-2018 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 185/2015 Z. z (Autorského zákona) Marián Vanek 40,00 € 13.04.2018 Zmluva
38-2018 ZMLUVA O DIELO č. 38-2018 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 185/2015 Z. z (Autorského zákona) Barbora Kardošová 50,00 € 13.04.2018 Zmluva
37-2018 ZMLUVA O DIELO č. 37-2018 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 185/2015 Z. z (Autorského zákona) Ľubomír Feldek 50,00 € 13.04.2018 Zmluva
37-2018 ZMLUVA O DIELO č. 45-2018 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 185/2015 Z. z (Autorského zákona) Jana Necpalová 50,00 € 13.04.2018 Zmluva
36-2018 ZMLUVA O DIELO č. 36-2018 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 185/2015 Z. z (Autorského zákona) Lenka Vymazalová 40,00 € 13.04.2018 Zmluva
35-2018 ZMLUVA O DIELO č. 35-2018 uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 185/2015 Z. z (Autorského zákona) Martina Králova 100,00 € 13.04.2018 Zmluva
1 2 3 »