Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
9-2016 Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie číslo 69/2016 - OKŠCRMR/2016 Mesto Žilina 446,00 € 25.05.2016 Zmluva
10-2016 Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie číslo 137/2016-OKŠCRMR/2016 Mesto Žilina 750,00 € 25.05.2016 Zmluva
7-2016 Z M L U V A číslo 7/2016 o poskytnutí finančných prostriedkov v rámci programu "Partnerstvo alebo spojme svoje sily" Slovenská asociácia knižníc 50,00 € 15.04.2016 Zmluva
4-2016 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2016 číslo: MK-4232/2016/3.2 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 0,00 € 11.03.2016 Zmluva
3-2016 Dohoda č.2/2016/§54-PZ o poskytnutí finančných prostriedkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa v rámci národného projektu Praxou k zamestnaniu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina 5 981,38 € 08.03.2016 Zmluva
1-2016 Dohoda o spolupráci č.: 14 /2016. Dohoda o spolupráci uzatvorená podľa ust. § 35 zák. č.13112002 Z. z. Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 0,00 € 21.01.2016 Zmluva