Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5518
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
LH/0211/18 LH-potraviny Mäso Liptov 32,84 € 20.04.2018 Faktúra
LH/0212/18 LH-potraviny EUROPLANT sľachtit.spol.s.r.o. 29,00 € 20.04.2018 Faktúra
LH/0213/18 LH-potraviny INMEDIA 29,23 € 20.04.2018 Faktúra
LH/0208/18 LH-potraviny EUROPLANT sľachtit.spol.s.r.o. 29,00 € 19.04.2018 Faktúra
LH/0209/18 LH-potraviny Mäso Liptov 66,38 € 19.04.2018 Faktúra
LH/0210/18 LH-potraviny Fatra TIP 61,55 € 19.04.2018 Faktúra
LH/0204/18 LH-skrinka na kluce sestricky AJ Produkty 93,60 € 18.04.2018 Faktúra
LH/0205/18 LH-potraviny INMEDIA 147,89 € 18.04.2018 Faktúra
LH/0206/18 LH,SM-kurz manaž.vzdelavanie PhDr. Pavol Lorenc 350,00 € 18.04.2018 Faktúra
LH/0207/18 LH-elektronické stravovacie poukážky 04/18 GGFS s.r.o. 209,56 € 18.04.2018 Faktúra
174/18 SM-elektronické stravovacie poukážky 04/18 GGFS s.r.o. 209,56 € 18.04.2018 Faktúra
171/18 SM-ml.výrobky INMEDIA 118,51 € 17.04.2018 Faktúra
172/18 SM-potraviny INMEDIA 61,67 € 17.04.2018 Faktúra
173/18 SM-ml.výrobky INMEDIA 23,21 € 17.04.2018 Faktúra
166/18 SM-ovocie,zelenina Fatra TIP 69,42 € 16.04.2018 Faktúra
168/18 SM-mäso a mäs.výrobky Mäso Liptov 101,45 € 16.04.2018 Faktúra
LH/0200/18 LH-potraviny Mäso Liptov 40,99 € 16.04.2018 Faktúra
LH/0201/18 LH-potraviny Fatra TIP 36,94 € 16.04.2018 Faktúra
LH/0202/18 LH-čistace prostriedky BANCHEM, s.r.o. 240,70 € 16.04.2018 Faktúra
LH/0203/18 LH-zneškodnenie odpadu IQ OZO 24,00 € 16.04.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »