Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3959
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
068/20 Potraviny ŠJ Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 62,27 € 07.02.2020 Faktúra
067/20 Tlačivá ŠEVT a.s. 26,70 € 07.02.2020 Faktúra
066/20 Zber, preprava, spracovanie biologického odpadu 01/2020 COR Waste, s.r.o. 32,00 € 07.02.2020 Faktúra
064/20 Pevná linka 01/2020 Slovak Telekom, a.s. 22,50 € 07.02.2020 Faktúra
063/20 Seminár "Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov" Slovenská elektronická spoločnosť, pobočka Liptovský Mikuláš 70,00 € 07.02.2020 Faktúra
061/20 Pranie posteľnej bielizne Erika Škuláňová 67,80 € 07.02.2020 Faktúra
056/20 Ostatný materiál - ŠJ, HČ + čiastiace prostriedky - TV + ochranné pomôcky ŠJ Milan Kurnota KAJO 143,99 € 07.02.2020 Faktúra
706/20 Potraviny ŠJ Miroslav Kubica Mäso - údeniny 41,11 € 06.02.2020 Faktúra
062/20 El.energia 01/2020 Stredoslovenská energetika, a.s. 3 171,65 € 06.02.2020 Faktúra
060/20 Alternatívny valec XEROX (obrazová jednotka) Marián Ondrejka - Wtrade 65,71 € 06.02.2020 Faktúra
059/20 Seminár "Zmeny v zákone o DPH 2020" PragmaSys s.r.o. 48,00 € 06.02.2020 Faktúra
058/20 Potraviny ŠJ Miroslav Kubica Mäso - údeniny 112,12 € 06.02.2020 Faktúra
057/20 Seminár "Skúsenosti s uplatňovaním novely zákona č. 553/2003 Z.Z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme" ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN 39,00 € 06.02.2020 Faktúra
055/20 Prenájom rohoží - Január 2020 Lindström, s. r. o. 36,43 € 06.02.2020 Faktúra
054/20 Internet 02/2020 ELVISDK s.r.o. 178,80 € 06.02.2020 Faktúra
053/20 Členský poplatok na rok 2020 Slovenský elektrotechnický zväz-komora elektrotechnikov Slovenska 120,00 € 06.02.2020 Faktúra
052/20 e - Stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 57,45 € 06.02.2020 Faktúra
051/20 e - Stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 95,75 € 06.02.2020 Faktúra
050/20 Kancelársky materiál + ostatný materiál pre ŠJ HUBA Miloš - ORSA 105,79 € 06.02.2020 Faktúra
049/20 Seminár "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO rok 2020" ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN 39,00 € 06.02.2020 Faktúra
046/20 Výkon zodpovednej osoby 02/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 48,00 € 06.02.2020 Faktúra
045/20 Ostatný materiál MABB spol. s r.o. 34,10 € 06.02.2020 Faktúra
705/20 Potraviny stravovanie PČ Mäso Lužná, s.r.o. 51,04 € 31.01.2020 Faktúra
704/20 Potraviny stravovanie PČ MIRUTOMI spol. s r.o. 24,08 € 31.01.2020 Faktúra
048/20 Potraviny ŠJ Mäso Lužná, s.r.o. 905,61 € 31.01.2020 Faktúra
047/20 Potraviny ŠJ MIRUTOMI spol. s r.o. 705,07 € 31.01.2020 Faktúra
044/20 Členský poplatok na rok 2020 Slovenská obchodná a priemyselná komora 200,00 € 31.01.2020 Faktúra
043/20 Výdajné okná do ŠJ Cb-obchod, služby, výstavba, s. r. o. 1 518,00 € 31.01.2020 Faktúra
036/20 Tonery PROLINK, s.r.o. 68,40 € 30.01.2020 Faktúra
035/20 Servis prístroja na meranie kyslíka AVP AT505 - autoservis Ladislav Vincze GT 132,00 € 30.01.2020 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »