Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3394
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
796/19 Potraviny stravovanie PČ INMEDIA, spol. s r.o. 166,96 € 13.06.2019 Faktúra
302/19 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 94,77 € 13.06.2019 Faktúra
264/19 Na základe zmluvy zo dňa 28.10.2014 Vám fakturujeme za vykonávanie dezinsekčných a deratizačných prác počas prvého polroka 2019. PaedDr. Stanislav Štelbacký 300,00 € 13.06.2019 Faktúra
262/19 Ostatný materiál KRUPA KAJO, s.r.o. 12,37 € 13.06.2019 Faktúra
790/19 Potraviny stravovanie PČ + bufet Miroslav Kubica Mäso - údeniny 92,64 € 12.06.2019 Faktúra
296/19 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 22,31 € 12.06.2019 Faktúra
260/19 Potraviny ŠJ Miroslav Kubica Mäso - údeniny 44,96 € 12.06.2019 Faktúra
259/19 Fakturujeme Vám tovar podľa objednávky inSPORTLINE s.r.o. 378,40 € 12.06.2019 Faktúra
795/19 Potraviny stravovanie PČ Bidfood Slovakia s.r.o. 58,64 € 11.06.2019 Faktúra
793/19 Potraviny bufet PČ INMEDIA, spol. s r.o. 34,57 € 11.06.2019 Faktúra
791/19 Potraviny stravovanie PČ INMEDIA, spol. s r.o. 57,19 € 11.06.2019 Faktúra
789/19 Potraviny stravovanie PČ + bufet MIRUTOMI spol. s r.o. 137,82 € 11.06.2019 Faktúra
295/19 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 174,86 € 11.06.2019 Faktúra
258/19 Ostatný materiál - PV Milan Kurnota KAJO 22,25 € 11.06.2019 Faktúra
257/19 Ostatný materiál BKL elektro MT, s.r.o. 12,07 € 11.06.2019 Faktúra
256/19 Plyn zúčtovanie 05/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4 680,32 € 11.06.2019 Faktúra
255/19 Inzercia v periodiku Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o. 12,00 € 11.06.2019 Faktúra
254/19 e - Stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 115,20 € 11.06.2019 Faktúra
253/19 Potraviny ŠJ MIRUTOMI spol. s r.o. 556,94 € 11.06.2019 Faktúra
792/19 Potraviny stravovanie PČ Bidfood Slovakia s.r.o. 55,33 € 07.06.2019 Faktúra
274/19 Potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 61,88 € 07.06.2019 Faktúra
250/19 Oprava strechy trafostanice - odstránenie havarijného stvavu. Ronsstav, s.r.o. 1 539,00 € 07.06.2019 Faktúra
798/19 Potraviny stravovanie PČ INMEDIA, spol. s r.o. 109,63 € 06.06.2019 Faktúra
794/19 Potraviny bufet PČ INMEDIA, spol. s r.o. 69,13 € 06.06.2019 Faktúra
788/19 Potraviny stravovanie PČ + bufet Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 157,06 € 06.06.2019 Faktúra
787/19 Ostatný materiál PČ HUBA Miloš - ORSA 25,08 € 06.06.2019 Faktúra
786/19 Pranie posteľnej bielizne Erika Škuláňová 144,07 € 06.06.2019 Faktúra
279/19 Potraviny ŠJ INMEDIA, spol. s r.o. 147,91 € 06.06.2019 Faktúra
252/19 Zber, preprava, spracovanie biologického odpadu 05/2019 + 5tt COR Waste, s.r.o. 28,00 € 06.06.2019 Faktúra
251/19 Pevná linka 05/2019 Slovak Telekom, a.s. 21,83 € 06.06.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »