Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 88
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
18/24/52A/44 Dohoda číslo 18/24/52A/44 Ústredie práce, socialnych vecí a rodiny Ružmberok 0,00 € 16.11.2018 Zmluva
532018 darovacia zmluva č. 53/2018 Nadácia UPA 400,00 € 05.11.2018 Zmluva
03/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.03/2018 Ing. Milan Sekera 0,00 € 31.10.2018 Zmluva
Licenčná zmluva Licenčná zmluva na ekon.progrmy spoločnosti KROS- vzdelávacie účely KROS a.s. 0,00 € 01.10.2018 Zmluva
15/9/2018 darovacia zmluva č. 15/09/2018 MONDI SCP, a.s. 0,00 € 20.09.2018 Zmluva
2018 Zmluva o spolupráci a partnerstve Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. 0,00 € 10.08.2018 Zmluva
02/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.02/2018 Mestský futbalový klub, a.s. 0,00 € 30.07.2018 Zmluva
č. 1/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2018 Roman Podskuba - Súkromná autoškola 0,00 € 29.06.2018 Zmluva
č. 201804973 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov Disig a.s. 0,00 € 13.06.2018 Zmluva
zmluva o poverení na spracúvanie OÚ Zmluva o poverení na spracúvanie OÚ Safirs,s.r.o. 0,00 € 25.05.2018 Zmluva
dodatok k zmluve o spolupráci Dodatok týkajúci sa GDPR k Zmluve o spolupráci CKM združenie pre študenov, mládež a učiteľov 0,00 € 25.05.2018 Zmluva
sprac. os. údajov Zmluva o spracúvaní osobných údajov TransData s.r.o. 0,00 € 18.05.2018 Zmluva
DUAL-03654/2018 Zmluva spolupráci pri realizácii národného projektu " Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP" Štátny inštitút odborného vzdelávania 0,00 € 23.04.2018 Zmluva
dohoda č,29/§52a/2017/NP PZ VAOTP-3 Dohoda číslo 26/§52a/2017/NP PZ VAOTP-3 Ústredie práce, socialnych vecí a rodiny Ružmberok 0,00 € 13.12.2017 Zmluva
dodatok č.3 dodatok .3 k platným Zmluvám o združenej dodávke elektriny Stredoslovenská energetika, a.s. 0,00 € 04.12.2017 Zmluva
2017/24/051/60 Dohoda číslo: 2017/24/051/60 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok 0,00 € 07.11.2017 Zmluva
1/10/2017 darovacia zmluva č. 1/10/2017 MONDI SCP, a.s. 33,54 € 25.10.2017 Zmluva
05/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.05/2017 Ing. Milan Sekera 0,00 € 23.10.2017 Zmluva
26/§52a/2017/NP PZ VAOTP-3 Dohoda číslo 26/§52a/2017/NP PZ VAOTP-3 Ústredie práce, socialnych vecí a rodiny Ružmberok 0,00 € 16.10.2017 Zmluva
2017_MPC_EGO_700 zmluva o dodávke didaktických prostriedkov číslo:2017_MPC_EGO_700 Metodicko-pedagogické centrum 2 310,00 € 10.10.2017 Zmluva
ZML 816/2017 RE Zmluva o spolupráci Katolícka univerzita v Ružomberku 0,00 € 29.09.2017 Zmluva
816/2017 RE Zmluva o spolupráci Katolícka univerzita v Ružomberku 0,00 € 29.09.2017 Zmluva
04/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.04/2017 Mestský futbalový klub, a.s. 0,00 € 22.09.2017 Zmluva
č.06/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.06/2017 Mestský futbalový klub, a.s. 1 760,00 € 31.07.2017 Zmluva
3/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.03/2017 Roman Podskuba - Súkromná autoškola 0,00 € 28.06.2017 Zmluva
2/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.02/2017 Jolana Horváthová 0,00 € 20.06.2017 Zmluva
201711245 Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu Disig a.s. 0,00 € 06.06.2017 Zmluva
Dodatok č.1 Dodatok č.1 k Zmluve o spollupráci TransData s.r.o. 0,00 € 01.06.2017 Zmluva
29/04/2017 darovacia zmluva č. 29/04/2017 MONDI SCP, a.s. 33,54 € 10.04.2017 Zmluva
07032017SAF Zmluva č.07032017SAF o poskytovaní služieb technika požiarnej ochrany, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby Safirs,s.r.o. 0,00 € 31.03.2017 Zmluva
1 2 3 »