Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 80
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
č. 1/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2018 Roman Podskuba - Súkromná autoškola 0,00 € 29.06.2018 Zmluva
č. 201804973 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov Disig a.s. 0,00 € 13.06.2018 Zmluva
zmluva o poverení na spracúvanie OÚ Zmluva o poverení na spracúvanie OÚ Safirs,s.r.o. 0,00 € 25.05.2018 Zmluva
dodatok k zmluve o spolupráci Dodatok týkajúci sa GDPR k Zmluve o spolupráci CKM združenie pre študenov, mládež a učiteľov 0,00 € 25.05.2018 Zmluva
sprac. os. údajov Zmluva o spracúvaní osobných údajov TransData s.r.o. 0,00 € 18.05.2018 Zmluva
DUAL-03654/2018 Zmluva spolupráci pri realizácii národného projektu " Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP" Štátny inštitút odborného vzdelávania 0,00 € 23.04.2018 Zmluva
dohoda č,29/§52a/2017/NP PZ VAOTP-3 Dohoda číslo 26/§52a/2017/NP PZ VAOTP-3 Ústredie práce, socialnych vecí a rodiny Ružmberok 0,00 € 13.12.2017 Zmluva
dodatok č.3 dodatok .3 k platným Zmluvám o združenej dodávke elektriny Stredoslovenská energetika, a.s. 0,00 € 04.12.2017 Zmluva
2017/24/051/60 Dohoda číslo: 2017/24/051/60 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok 0,00 € 07.11.2017 Zmluva
1/10/2017 darovacia zmluva č. 1/10/2017 MONDI SCP, a.s. 33,54 € 25.10.2017 Zmluva
05/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.05/2017 Ing. Milan Sekera 0,00 € 23.10.2017 Zmluva
26/§52a/2017/NP PZ VAOTP-3 Dohoda číslo 26/§52a/2017/NP PZ VAOTP-3 Ústredie práce, socialnych vecí a rodiny Ružmberok 0,00 € 16.10.2017 Zmluva
2017_MPC_EGO_700 zmluva o dodávke didaktických prostriedkov číslo:2017_MPC_EGO_700 Metodicko-pedagogické centrum 2 310,00 € 10.10.2017 Zmluva
ZML 816/2017 RE Zmluva o spolupráci Katolícka univerzita v Ružomberku 0,00 € 29.09.2017 Zmluva
04/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.04/2017 Mestský futbalový klub, a.s. 0,00 € 22.09.2017 Zmluva
č.06/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.06/2017 Mestský futbalový klub, a.s. 1 760,00 € 31.07.2017 Zmluva
3/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.03/2017 Roman Podskuba - Súkromná autoškola 0,00 € 28.06.2017 Zmluva
2/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.02/2017 Jolana Horváthová 0,00 € 20.06.2017 Zmluva
201711245 Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu Disig a.s. 0,00 € 06.06.2017 Zmluva
Dodatok č.1 Dodatok č.1 k Zmluve o spollupráci TransData s.r.o. 0,00 € 01.06.2017 Zmluva
29/04/2017 darovacia zmluva č. 29/04/2017 MONDI SCP, a.s. 33,54 € 10.04.2017 Zmluva
07032017SAF Zmluva č.07032017SAF o poskytovaní služieb technika požiarnej ochrany, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby Safirs,s.r.o. 0,00 € 31.03.2017 Zmluva
Dohoda o spolupráci Dohoda o spolupráci uzatvorená podľa § 37 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 0,00 € 30.03.2017 Zmluva
Zmluva o spolupráci Zmluva spolupráci TransData s.r.o. 0,00 € 29.03.2017 Zmluva
Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci CKM združenie pre študenov, mládež a učiteľov 0,00 € 29.03.2017 Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva PhDr. Jana Géciová 7,90 € 23.03.2017 Zmluva
Dodatok č.1 Ddatok č.1 k Zmluve o správe domény 6/2009FRI/DOM/190 Žilinská univerzita v Žiline 0,00 € 10.03.2017 Zmluva
Dodatok č.1 Ddatok č.1 k dohode č.42/§52a/2016/ŠR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok 0,00 € 21.02.2017 Zmluva
č.1/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2017 Kristián Brezňan 0,00 € 19.01.2017 Zmluva
dodatok č.2 Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu DF Družstvo, s.r.o. 0,00 € 02.01.2017 Zmluva
1 2 3 »