Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 95
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
Dodatok č.2/2015 Dodatok č. 2/2015 k Dohode č. 8/§52A/2015/ŠR Úrad práce, scialyc vecí a rodiny Ružomberok 0,00 € 16.06.2015 Zmluva
08/2015 Dohoda stravovaí Školský internát 0,00 € 14.08.2015 Zmluva
09/2015 Dohoa o skončení platnosi a účinosi kúpnej zmluvy GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 0,00 € 13.08.2015 Zmluva
16/§ 52a/2015/ŠR Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti.... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok 0,00 € 24.08.2015 Zmluva
05/2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 05/2015 Ing. Milan Sekera 0,00 € 09.10.2015 Zmluva
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku Stredná zdravotnícka škola 0,00 € 20.10.2015 Zmluva
zmluva o poskytovaní škol.stravovania zmluva o poskytovaní škol.stravovania Detský domov 0,00 € 04.11.2015 Zmluva
zmluva o mat.-techn. a lekt. zabezpečení zmluva o materiálno-technickom a lektorskom zabezpečení CORRECT EU PROJECT s.r.o. 0,00 € 29.10.2015 Zmluva
RSOV-00177/2014 Zmluva o výpožičke "Rozvoj stredného odborného vzdelávania" Štátny inštitút odborného vzdelávania 0,00 € 12.02.2015 Zmluva
RSOV-01530/2015 Dodatok č1 k zmluve o spolupráci pri realizácii národného projektu "Rozvoj stredného odborného vzdelávania" Štátny inštitút odborného vzdelávania 0,00 € 26.10.2015 Zmluva
RSOV-02097/2015 Zmluva o bezoplatnom prevode majetku štátu Štátny inštitút odborného vzdelávania 0,00 € 18.11.2015 Zmluva
č. 2658/2015 Zmluva o bezoplatnom prevode majetku štátu SR- Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 0,00 € 15.10.2015 Zmluva
6/2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 06/2015 EUNICA MEDIA, s.r.o. 0,00 € 30.12.2015 Zmluva
"EXIT Tour" Zmluva o usporiadaní akcie "EXIT Tour" Tréningové centrum Kompas 0,00 € 27.01.2016 Zmluva
18/§ 52a/ 2016 / ŠR Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti.... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok 0,00 € 25.02.2016 Zmluva
04032016SAF Zmluva č.04032016SAF o poskytovaní služieb technika požiarnej ochrany, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby Safirs,s.r.o. 0,00 € 31.03.2016 Zmluva
852/CUTISR/2016 darovacia zmluva Slovenská republika-Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 0,00 € 06.05.2016 Zmluva
č.1/2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2016 Roma Podskuba - Súkromná autoškola 0,00 € 27.06.2016 Zmluva
č. 2/2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2016 Juráš Autoplachty s.r.o. 0,00 € 27.06.2016 Zmluva
č. 1/2016 dodatok č. 1/2016 k Dohode o stravovaní Školský internát 0,00 € 29.06.2016 Zmluva
č.16/24/012/15 Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných slu...... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok 0,00 € 16.08.2016 Zmluva
č.1/2016 dodatok č. 1/2016 k dohode č.16/24/012/15 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok 0,00 € 18.08.2016 Zmluva
Dohoda o skončení platnosti Dohoa o skončení platnosi a účinosi kúpnej zmluvy Gastrotechnika s.r.o. 0,00 € 09.08.2016 Zmluva
11/2016/OŠaŠ zmluva o zverení majetku do správy správcovi.... Žilinský samosprávny kraj 0,00 € 31.08.2016 Zmluva
zmluva o prevode správy.. Zmluva o prevode správy prebytočného hnuteľného majetku Stredná zdravotnícka škola 0,00 € 30.08.2016 Zmluva
zmluva o prevode správy.. Zmluva o prevode správy majetku Žilinského samosprávneho kraja Gymnátium 0,00 € 21.10.2016 Zmluva
42 /§ 52a /2016 /ŠR dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na ativačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok 0,00 € 28.11.2016 Zmluva
dodatok č.2 Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu DF Družstvo, s.r.o. 0,00 € 02.01.2017 Zmluva
č.1/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2017 Kristián Brezňan 0,00 € 19.01.2017 Zmluva
Dodatok č.1 Ddatok č.1 k dohode č.42/§52a/2016/ŠR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok 0,00 € 21.02.2017 Zmluva
1 2 3 4 »