Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3523
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
318081 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 464,57 € 12.06.2018 Faktúra
218133 Elektronické stravovacie poukazy GGFS s. r. o. 179,14 € 11.06.2018 Faktúra
218132 Dodatkové servisné služby LBA, s. r. o. 555,00 € 11.06.2018 Faktúra
218131 Internet, hovorné DSi DATA, s. r. o. 32,27 € 11.06.2018 Faktúra
218130 Internet ŠI, služby, nájom DSi DATA, s. r. o. 47,89 € 11.06.2018 Faktúra
218127 Zber, preprava a spracovanie kuchynského odpadu COR Waste, s. r. o. 40,00 € 11.06.2018 Faktúra
218120 Doprava žiakov na súťaž Miroslav Jagelka 78,00 € 11.06.2018 Faktúra
218129 Za telefón, hovorné Žilinský samosprávny kraj 125,88 € 08.06.2018 Faktúra
218126 Odvoz odpadu Technické služby mesta Tvrdošín 146,00 € 08.06.2018 Faktúra
218125 Odvoz odpadu Technické služby Ružomberok a. s. 259,76 € 08.06.2018 Faktúra
218124 Služby virtuálnej knižnice KOMENSKY, s. r. o. 16,56 € 07.06.2018 Faktúra
218123 Za telefón SlovakTelekom, a. s. 77,15 € 07.06.2018 Faktúra
118085 Materiál na údržbu Remab s. r. o. 15,95 € 07.06.2018 Faktúra
118084 Oravské noviny Petit Press, a.s. Divízia týždenníkov, o. z. 270,00 € 07.06.2018 Faktúra
118083 Vyhrievacie telesá do kotlov ELKOV elektro a.s. 105,13 € 07.06.2018 Faktúra
118081 Nákup PH Slovnaft a. s. 105,39 € 07.06.2018 Faktúra
218128 Poplatok za nájom zariadenia Konica Minolta Slovakia s. r. o. 188,35 € 06.06.2018 Faktúra
318080 Potraviny AG FOODS SK s. r. o. 403,10 € 05.06.2018 Faktúra
218122 Teplo za 05/2018 KOMTERM Slovensko a. s. 5 090,44 € 05.06.2018 Faktúra
218121 Elektrická energia 05/2018 KOMTERM Slovensko a. s. 2 762,78 € 05.06.2018 Faktúra
118082 Klip rámy LL business, s.r.o. 402,73 € 05.06.2018 Faktúra
318079 Potraviny Peter JENDRÁŠEK 1 645,86 € 04.06.2018 Faktúra
318078 Potraviny Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec 146,23 € 04.06.2018 Faktúra
218119 Servisné služby LBA, s. r. o. 360,00 € 04.06.2018 Faktúra
218118 Služby BOZP a ochrany pred požiarmi Juraj Olejník - JuOl 99,58 € 31.05.2018 Faktúra
118080 Stolový mikrofón DIGICOM, s.r.o. 16,66 € 31.05.2018 Faktúra
318077 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 299,40 € 30.05.2018 Faktúra
318076 Potraviny Karol Bjaloň 432,65 € 30.05.2018 Faktúra
218117 Predplatné IT SYSTEMS 5/201/-5/2019 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s. 47,76 € 29.05.2018 Faktúra
218116 Prenájom tlačiarenského zariadenia HP pagewide 477 dw regionPRESS, s. r. o. 114,62 € 29.05.2018 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »