Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2900
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
318145 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 906,91 € 13.12.2018 Faktúra
218270 Elektronické stravovacie poukazy GGFS s. r. o. 223,20 € 13.12.2018 Faktúra
118228 Dvere JANZA s.r.o. 3 672,00 € 13.12.2018 Faktúra
118226 Riad do ŠJ GLOMAX s. r. o. 277,43 € 12.12.2018 Faktúra
118225 Materiál na výuku žiakov Marek Kurnota TECHFUN 125,00 € 12.12.2018 Faktúra
218268 Odstránenie havarijného stavu vody a kúrenia Stanislav Finík 1 255,72 € 11.12.2018 Faktúra
218267 Za telefón Žilinský samosprávny kraj 125,47 € 11.12.2018 Faktúra
218262 Odvoz komunálneho odpadu Technické služby Ružomberok a. s. 259,76 € 11.12.2018 Faktúra
218261 Stočné Tempo KONDELA, s.r.o. 240,00 € 11.12.2018 Faktúra
118224 Mapy STIEFEL EUROCART spol. s. r. o. 202,50 € 11.12.2018 Faktúra
118223 Dvere STAVINEK, s.r.o. 432,00 € 11.12.2018 Faktúra
118215 Z knihy CBS spol, s.r.o. 1 000,00 € 11.12.2018 Faktúra
118214 Elektromateriál VIKON, s. r. o. 1 047,52 € 11.12.2018 Faktúra
318144 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 368,87 € 10.12.2018 Faktúra
218269 Žalúzie Droplets s. r. o. 155,00 € 10.12.2018 Faktúra
218266 Internet, služby nájom STB DSi DATA, s. r. o. 47,89 € 10.12.2018 Faktúra
218265 Internet, hovorné DSi DATA, s. r. o. 36,92 € 10.12.2018 Faktúra
218264 Poplatok za nájom zariadenia Konica Minolta Slovakia s. r. o. 188,35 € 07.12.2018 Faktúra
218260 Balíček podpory Cisco akadémie Technická univerzita v Košiciach 240,00 € 07.12.2018 Faktúra
218259 Zber, preprava a spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu COR Waste, s. r. o. 92,00 € 07.12.2018 Faktúra
218258 Služby virtuálnej knižnice KOMENSKY, s. r. o. 16,56 € 07.12.2018 Faktúra
218257 Servisné služby LBA, s. r. o. 360,00 € 07.12.2018 Faktúra
118222 Materiál na výuku žiakov ELKO EP SLOVAKIA, s. r. o. 67,16 € 07.12.2018 Faktúra
118219 Knihy Gorila. SK 35,54 € 07.12.2018 Faktúra
118213 Nákup PH Slovnaft a. s. 98,15 € 07.12.2018 Faktúra
9018007 Pranie prádla COMFORTA TEXTIL SERVIS, s. r. o. 42,36 € 06.12.2018 Faktúra
318143 Potraviny Karol Bjaloň 580,87 € 06.12.2018 Faktúra
318142 Chlieb, pečivo Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec 221,78 € 06.12.2018 Faktúra
318141 Potraviny Peter JENDRÁŠEK 1 986,13 € 06.12.2018 Faktúra
218263 Služby fabasoft, ISPIN, Magama Žilinský samosprávny kraj 698,00 € 06.12.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »