Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2726
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
218109 Vypracovanie monitorovacej správy č. 2 Daxnerová, s.r.o. 250,00 € 14.05.2018 Faktúra
218103 Občerstvenie Deň Spojenej školy Tomáš Dibdiak 1 092,00 € 14.05.2018 Faktúra
218108 Internet, hovorné DSi DATA, s. r. o. 36,42 € 11.05.2018 Faktúra
218107 Internet ŠI, služby, nájom DSi DATA, s. r. o. 47,89 € 11.05.2018 Faktúra
218100 Vyhodnotenie súťaže Kreativita mladých grafikov OMOSS spol. s. r. o. Hotel ARMAN 350,00 € 11.05.2018 Faktúra
318067 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 1 207,03 € 10.05.2018 Faktúra
318066 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 209,60 € 10.05.2018 Faktúra
318065 Potraviny Mplus, s. r. o. 66,96 € 10.05.2018 Faktúra
218106 Za telefón, hovorné Žilinský samosprávny kraj 121,14 € 10.05.2018 Faktúra
218099 Služby virtuálnej knižnice KOMENSKY, s. r. o. 16,56 € 10.05.2018 Faktúra
218098 Zber, preprava a spracovanie kuchynského odpadu COR Waste, s. r. o. 40,00 € 10.05.2018 Faktúra
118061 Nákup PH Slovnaft a. s. 108,02 € 10.05.2018 Faktúra
318061 Potraviny Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec 181,59 € 09.05.2018 Faktúra
118064 Toner LBA, s. r. o. 77,00 € 09.05.2018 Faktúra
118057 Pätka na stoličky K-Ten Turzovka, s. r. o. 62,88 € 09.05.2018 Faktúra
318063 Potraviny Karol Bjaloň 696,89 € 07.05.2018 Faktúra
318062 Potraviny Peter JENDRÁŠEK 1 616,51 € 07.05.2018 Faktúra
318060 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 191,04 € 07.05.2018 Faktúra
218105 Poplatok za nájom zariadenia Konica Minolta Slovakia s. r. o. 188,35 € 07.05.2018 Faktúra
218102 Služby-Celoslovenská súťaž Kreativita mladých grafikov Mgr.art. Miroslav KNAP 380,00 € 07.05.2018 Faktúra
218097 DPS pb Spoj - Bielopotocký Pavol 129,10 € 07.05.2018 Faktúra
218096 Odvoz odpadu Technické služby Ružomberok a. s. 324,71 € 07.05.2018 Faktúra
218095 Zmluvný servis výťahov OTIS Výťahy s. r. o. 273,60 € 07.05.2018 Faktúra
218094 Stočné AQUA KOL, s. r. o. 180,00 € 07.05.2018 Faktúra
118063 Drevomateriál a spotrebný materiál Remab s. r. o. 286,08 € 07.05.2018 Faktúra
118060 Elektromateriál VIKON, s. r. o. 266,48 € 07.05.2018 Faktúra
118059 Žiarivky, štartre, poistky IMAO electric, s. r. o. 38,88 € 07.05.2018 Faktúra
118058 Materiál na údržbu VRABČEK Martin STAVIVÁ 169,81 € 07.05.2018 Faktúra
218093 Teplo za 04/2018 KOMTERM Slovensko a. s. 6 576,28 € 04.05.2018 Faktúra
218092 Elektrická energia 04/2018 KOMTERM Slovensko a. s. 2 703,33 € 04.05.2018 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »