Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3985
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0011/19 Zverejňovanie rok 2019 Asseco Solutions, a.s. 26,88 € 17.01.2019 Faktúra
0033/18 Zverejňovanie dokumentov na rok 2018 Asseco Solutions, a.s. 26,88 € 30.01.2018 Faktúra
0216/19 Zrkadlo prev. Priekopa Siko kupeľne a.s. 14,90 € 14.05.2019 Faktúra
0574/15 Zrkadlo do snoozelen oddelenie Albert Kolembus 60,00 € 07.12.2015 Faktúra
0584/15 zrkadla, police ZPB Siko kupeľne a.s. 75,96 € 01.12.2015 Faktúra
0130/19 Zriaďovací poplatok - /optický kábel - Internet Sučany/ MARTICO, s.r.o. 25,00 € 28.03.2019 Faktúra
16/2016 Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy Žilinský samosprávny kraj 3 720,00 € 12.12.2016 Zmluva
2/2017 Zmluva o výkone činností pracovnej zdravotnej služby PRAKTIK - NZZ,s.r.o. 0,00 € 01.02.2017 Zmluva
1/2014 Zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia podľ § 262 a § 269 ods.2 OZ EkoOil - Slovakia, s.r.o. 0,00 € 18.02.2014 Zmluva
20/2017 Zmluva o servisnom prenájme rohoží Lindstrom, s.r.o. 0,00 € 21.11.2017 Zmluva
5/2018 Zmluva o servisnej službe ILLE Papier Service Sk 0,00 € 03.05.2018 Zmluva
3/2017 Zmluva o reklame Profesionálny register, s.r.o. 300,00 € 21.02.2017 Zmluva
10/2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Slovak Telecom, a.s. 0,00 € 24.06.2015 Zmluva
2/2018 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Slovak Telecom, a.s. 0,00 € 14.03.2018 Zmluva
1/2017 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia EkoOil - Slovakia, s.r.o. 360,00 € 18.01.2017 Zmluva
6/2015 Zmluva o poskytovaní služieb - webadministrátora, prevádzka webstránky HULMAN Design Studio, s.r.o. 100,00 € 21.04.2015 Zmluva
4/2017 Zmluva o poskytnutí reklamných služieb Register obchodných spoločností, s.r.o. 260,00 € 27.02.2017 Zmluva
12/2014 Zmluva o poskytnutí grantu č. Kia 2014-75 Nadácia Pontis 3 800,00 € 14.05.2014 Zmluva
9/2014 Zmluva o poskytnutí grantu č. Kia 2014-33 Nadácia Pontis 1 000,00 € 24.04.2014 Zmluva
4/2015 Zmluva o poskytnutí grantu č. Kia 15-125 Nadácia Pontis-Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis 4 000,00 € 17.03.2015 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »