Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2884
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
9/2017 Rámcová KZ - potraviny KAMA samoobsluha 0,00 € 01.06.2017 Zmluva
9/2016 RD č. 6 - Mlieko, mliečné výrobky INMEDIA, s.r.o. 8 402,45 € 27.07.2016 Zmluva
9/2015 Čerstvé mäso Mäsovýroba s.r.o. 9 477,00 € 18.06.2015 Zmluva
9/2014 Zmluva o poskytnutí grantu č. Kia 2014-33 Nadácia Pontis 1 000,00 € 24.04.2014 Zmluva
9 Príprava a dovoz stravy prevádzka Sučany v termíne 14.5.-31.5.2017. Cena je orientačná Milena Krištofová - Kriváň, prev. Penzión ESPRIT 684,00 € 10.05.2017 Objednávka
8/2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Slovak Telecom, a.s. 0,00 € 11.05.2017 Zmluva
8/2016 RD č. 4/2016 - Mrazená hydina INMEDIA, s.r.o. 3 792,78 € 27.07.2016 Zmluva
8/2015 Ovocie, zelenina, zemiaky NORMAL, s.r.o. 13 445,65 € 15.06.2015 Zmluva
8/2014 Rámcová kúpna zmluva č. 1/2014 o VO -Zemiaky, ovocie, zelenina Fatra tip s.r.o. 12 424,00 € 31.03.2014 Zmluva
8 Zinkovaný kontajner 1100 l + dovoz. Cena je orientačná Brantner Fatra s.r.o. 345,00 € 11.04.2017 Objednávka
7/2017 Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác - webstránka EMI, s.r.o. 850,00 € 09.05.2017 Zmluva
7/2016 Zmluva o poskytnutí finanč. príspevku č. 20160263 Nadácia Centra pre filantropiu 660,00 € 27.06.2016 Zmluva
7/2015 Dohoda o refundácii nákladov č. 31/2015 Inštitút pre výskum práce a rodiny 0,00 € 15.05.2015 Zmluva
7/2014 Rámcov dohoda č. 5/2014 o VO CHRIEN s.r.o. 3 244,25 € 17.04.2014 Zmluva
7 Automatická práčka Lipovec PLANEO Elektro Martin - prevádzka FAST PLUS,s.r.o. 420,00 € 07.04.2017 Objednávka
649/16 Ovocie a zelenina NORMAL, s.r.o. 339,83 € 05.01.2017 Faktúra
634/16 Ovocie a zelenina NORMAL, s.r.o. 276,59 € 30.12.2016 Faktúra
6/2017 Zmluva o dielo č. 01-032017/EV o obsluhe kotolne a ostat. techn. zariadení ELEVOD, s.r.o. 0,00 € 01.03.2017 Zmluva
6/2016 RD č. 3/2016 Obstaranie čerstvého mäsa Mäsovýroba s.r.o. 10 921,26 € 30.06.2016 Zmluva
6/2015 Zmluva o poskytovaní služieb - webadministrátora, prevádzka webstránky HULMAN Design Studio, s.r.o. 100,00 € 21.04.2015 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »