Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4525
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0001/17/K Stavebné úpravy a zateplenie v zmysle Zmluvy o dielo a Dodatku č.1 k ZoD ELEVOD, s.r.o. 160 894,89 € 01.12.2017 Faktúra
16/2017 Zmluva o dielo - stavebné úpravy zateplenie budov, úprava ČOV ELEVOD, s.r.o. 149 931,04 € 25.09.2017 Zmluva
15/2018 Zmluva o dielo č. 2/2018 - Stavebné úpravy a zateplenie budovy Priekopa II.etapa Rstav s.r.o. 122 684,57 € 18.09.2018 Zmluva
0003/18/K Stavebné úpravy a zateplenie v zmysle ZoD - Priekopa Rstav s.r.o. 81 560,70 € 11.12.2018 Faktúra
0004/18/K Stavebné úpravy a zateplenie v zmysle ZoD - Priekopa/II. Rstav s.r.o. 49 776,28 € 11.12.2018 Faktúra
0001/19/K Stavebné úpravy a zateplenie v zmysle ZoD - Priekopa Rstav s.r.o. 41 123,87 € 10.04.2019 Faktúra
14/2018 Zmluva o dielo č.1/2018 - Vybudovanie areálového oplotenia MT-II.etapa ELEVOD, s.r.o. 39 908,80 € 05.09.2018 Zmluva
12/2018 Zmluva o dielo č.1/2018 - Vybudovanie areálového oplotenia MT-II.etapa ELEVOD, s.r.o. 38 908,80 € 05.08.2002 Zmluva
0002/18/K Vybudovanie areál. oplotenia Martin II. etapa - Zmluva o dielo ELEVOD, s.r.o. 38 908,80 € 07.12.2018 Faktúra
23/2017 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo - oplotenie ELEVOD, s.r.o. 38 051,12 € 12.12.2017 Zmluva
0002/17/K Stavebné úpravy - oplotenie Martin v zmysle Zmluvy o dielo a Dodatku č.1 k ZoD ELEVOD, s.r.o. 38 051,12 € 13.12.2017 Faktúra
18/2017 Zmluva o dielo - stavebné úpravy oplotenie prev. Martin - I.etapa ELEVOD, s.r.o. 34 945,67 € 27.10.2017 Zmluva
11/2019 Zmluva o dielo 1/2019 - Stavebné úpravy strechy Rstav s.r.o. 27 437,83 € 19.09.2019 Zmluva
0004/19/K "DSS MÉTA Martin - stavebné úpravy strechy-odstránenie havarijného stavu, pracovisko Sučany" Rstav s.r.o. 27 437,83 € 05.11.2019 Faktúra
5/2016 Zmluva o dielo č. 1/2016 Inštaláciu elektrických kotlov na rozvod elektriny a s tým súvisiace práce : ELEVOD, s.r.o. 19 980,00 € 20.06.2016 Zmluva
0002/16/K Inštalácia elektric. kotlov na rozvod elektriny v zmysle Zmluvy o dielo - prev. Lipovec ELEVOD, s.r.o. 19 980,00 € 19.10.2016 Faktúra
11/2016 Zmluva o dielo č.2 - Rekonštrukcia výmenníkovej stanice ELEVOD, s.r.o. 19 704,00 € 24.08.2016 Zmluva
0004/16/K Rekonštrukcia výmenníkovej stanice ELEVOD, s.r.o. 19 704,00 € 03.11.2016 Faktúra
10/2019 Dohoda o dodávke potravín č. 1/2019 - ovocie, zelenina Lamron, s.r.o. 16 962,78 € 30.08.2019 Zmluva
12/2017 Rámcová dohoda č. 2/2017 - zemiaky, ovocie, zelenina NORMAL, s.r.o. 14 601,77 € 09.08.2017 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »