Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3123
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0001/17/K Stavebné úpravy a zateplenie v zmysle Zmluvy o dielo a Dodatku č.1 k ZoD ELEVOD, s.r.o. 160 894,89 € 01.12.2017 Faktúra
16/2017 Zmluva o dielo - stavebné úpravy zateplenie budov, úprava ČOV ELEVOD, s.r.o. 149 931,04 € 25.09.2017 Zmluva
23/2017 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo - oplotenie ELEVOD, s.r.o. 38 051,12 € 12.12.2017 Zmluva
0002/17/K Stavebné úpravy - oplotenie Martin v zmysle Zmluvy o dielo a Dodatku č.1 k ZoD ELEVOD, s.r.o. 38 051,12 € 13.12.2017 Faktúra
18/2017 Zmluva o dielo - stavebné úpravy oplotenie prev. Martin - I.etapa ELEVOD, s.r.o. 34 945,67 € 27.10.2017 Zmluva
5/2016 Zmluva o dielo č. 1/2016 Inštaláciu elektrických kotlov na rozvod elektriny a s tým súvisiace práce : ELEVOD, s.r.o. 19 980,00 € 20.06.2016 Zmluva
0002/16/K Inštalácia elektric. kotlov na rozvod elektriny v zmysle Zmluvy o dielo - prev. Lipovec ELEVOD, s.r.o. 19 980,00 € 19.10.2016 Faktúra
11/2016 Zmluva o dielo č.2 - Rekonštrukcia výmenníkovej stanice ELEVOD, s.r.o. 19 704,00 € 24.08.2016 Zmluva
0004/16/K Rekonštrukcia výmenníkovej stanice ELEVOD, s.r.o. 19 704,00 € 03.11.2016 Faktúra
12/2017 Rámcová dohoda č. 2/2017 - zemiaky, ovocie, zelenina NORMAL, s.r.o. 14 601,77 € 09.08.2017 Zmluva
2/2016 RD č.1 Príprava a dovoz stravy pre prevádzku Sučany, Kožucha 7 Milena Krištofová - Kriváň, prev. Penzión ESPRIT 14 340,00 € 13.05.2016 Zmluva
4/2016 RD č. 2/2016 - Ovocie, zelenina, zemiaky NORMAL, s.r.o. 13 967,25 € 15.06.2016 Zmluva
8/2015 Ovocie, zelenina, zemiaky NORMAL, s.r.o. 13 445,65 € 15.06.2015 Zmluva
8/2014 Rámcová kúpna zmluva č. 1/2014 o VO -Zemiaky, ovocie, zelenina Fatra tip s.r.o. 12 424,00 € 31.03.2014 Zmluva
11/2017 Rámcová dohoda č. 3/2017 - mäso Mäsovýroba s.r.o. 12 055,20 € 08.08.2017 Zmluva
21/2017 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo - staveb. úpravy a zateplenie, COV ELEVOD, s.r.o. 10 963,85 € 29.11.2017 Zmluva
6/2016 RD č. 3/2016 Obstaranie čerstvého mäsa Mäsovýroba s.r.o. 10 921,26 € 30.06.2016 Zmluva
4/2018 RD č. 1/2018 - Mlieko, mliečné výrobky INMEDIA, s.r.o. 10 221,94 € 03.05.2018 Zmluva
21 Objednávame u Vás odstránenie koreňového systému a stromov, ktoré sú v kolízií s realizovaným oplotením vrátane úpravy terénu. ELEVOD, s.r.o. 9 966,00 € 01.12.2017 Objednávka
0642/17 Spílenie stromov a odstránenie drevnej hmoty ELEVOD, s.r.o. 9 966,00 € 20.12.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »