Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3985
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
18/2018 Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osoby /GDPR/ BROS Computing, s.r.o. 0,00 € 27.09.2018 Zmluva
3/2016 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku OPORA č. 65/2016 Nadácia SPP 300,00 € 01.06.2016 Zmluva
4/2016 RD č. 2/2016 - Ovocie, zelenina, zemiaky NORMAL, s.r.o. 13 967,25 € 15.06.2016 Zmluva
5/2016 Zmluva o dielo č. 1/2016 Inštaláciu elektrických kotlov na rozvod elektriny a s tým súvisiace práce : ELEVOD, s.r.o. 19 980,00 € 20.06.2016 Zmluva
6/2016 RD č. 3/2016 Obstaranie čerstvého mäsa Mäsovýroba s.r.o. 10 921,26 € 30.06.2016 Zmluva
7/2016 Zmluva o poskytnutí finanč. príspevku č. 20160263 Nadácia Centra pre filantropiu 660,00 € 27.06.2016 Zmluva
8/2016 RD č. 4/2016 - Mrazená hydina INMEDIA, s.r.o. 3 792,78 € 27.07.2016 Zmluva
9/2016 RD č. 6 - Mlieko, mliečné výrobky INMEDIA, s.r.o. 8 402,45 € 27.07.2016 Zmluva
10/2016 RD č. 5/2016 Mrazené ryby Salim Slovakia, s.r.o. 1 568,24 € 03.08.2016 Zmluva
11/2016 Zmluva o dielo č.2 - Rekonštrukcia výmenníkovej stanice ELEVOD, s.r.o. 19 704,00 € 24.08.2016 Zmluva
12/2016 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Slovak Telecom, a.s. 0,00 € 04.10.2016 Zmluva
1/2014 Zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia podľ § 262 a § 269 ods.2 OZ EkoOil - Slovakia, s.r.o. 0,00 € 18.02.2014 Zmluva
2/2014 Rámcová dohoda o poskytoan služieb stravovania Milena Krištofová - Kriváň, prev. Penzión ESPRIT 0,00 € 28.02.2014 Zmluva
3/2014 Rámcov dohoda č. 6/2014 o VO Salim Sk, s.r.o. 1 446,44 € 09.04.2014 Zmluva
5/2014 Rámcová dohoda č. 4/2014 o VO INMEDIA, s.r.o. 144,35 € 16.04.2014 Zmluva
6/2014 Rámcová dohoda č. 3/2014 o VO - Čerstvé mäso Bidvesť Slovakia, s.r.o. 7 091,25 € 16.04.2014 Zmluva
7/2014 Rámcov dohoda č. 5/2014 o VO CHRIEN s.r.o. 3 244,25 € 17.04.2014 Zmluva
8/2014 Rámcová kúpna zmluva č. 1/2014 o VO -Zemiaky, ovocie, zelenina Fatra tip s.r.o. 12 424,00 € 31.03.2014 Zmluva
9/2014 Zmluva o poskytnutí grantu č. Kia 2014-33 Nadácia Pontis 1 000,00 € 24.04.2014 Zmluva
10/2014 Servisná zmluva č. Y790025002 Viessmann, s.r.o. 0,00 € 28.04.2014 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »