Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2884
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0121/18 Mrazené ryby a zelenina Salim Slovakia, s.r.o. 87,16 € 12.03.2018 Faktúra
0122/18 Servis výťahov I.Q.2018 Ing. Petr Lacika ELVILA 120,00 € 12.03.2018 Faktúra
0123/18 Mrazené ryby a hydina Salim Slovakia, s.r.o. 175,01 € 12.03.2018 Faktúra
0124/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 84,05 € 12.03.2018 Faktúra
0125/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 79,73 € 12.03.2018 Faktúra
0118/18 Mobilné telefony - 2/2018 Žilinský samosprávny kraj 102,14 € 08.03.2018 Faktúra
0119/18 Teplo 2/2018 vyúčtovanie Martinská teplárenská,a.s 763,82 € 08.03.2018 Faktúra
0120/18 Odvoz kuchyn. odpadu 1-2/2018 EkoOil, s.r.o. 60,00 € 08.03.2018 Faktúra
0117/18 Obsluha a údržba kotolní, VS a ČOV 2/18 ELEVOD, s.r.o. 177,60 € 08.03.2018 Faktúra
0106/18 El.energia Lipovec - vyúčt.2/18 Stredoslov.energetika,a.s 1 101,85 € 07.03.2018 Faktúra
0112/18 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 333,95 € 07.03.2018 Faktúra
0113/18 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 124,74 € 07.03.2018 Faktúra
0114/18 Prací prostriedok do tepovača + vrecká do vysávačka KOMPLET Chalupka, s.r.o. 139,99 € 07.03.2018 Faktúra
0115/18 Internet www.dss-meta.sk 2/18 Slovak Telecom, a.s. 5,94 € 07.03.2018 Faktúra
0116/18 Mágio Internet 2/18 - ZPB Slovak Telecom, a.s. 19,99 € 07.03.2018 Faktúra
0108/18 Elektronické stravovacie poukážky 2/18 GGSF s.r.o. 466,44 € 07.03.2018 Faktúra
0105/18 Potraviny M-FALCON s.r.o 252,73 € 06.03.2018 Faktúra
0107/18 Pokládka PVC krytiny + vyrovnanie a opravy podkladu šatňa kuch.Lipovec SIGNUM LAUDIS s.r.o. 517,18 € 06.03.2018 Faktúra
0109/18 Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018 Združ.obcí region.vzdelav. centrum Martin 26,00 € 06.03.2018 Faktúra
0103/18 Ovocie a zelenina NORMAL, s.r.o. 156,07 € 06.03.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »