Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3763
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0153/19 El.energia Lipovec - vyúčt. 3/2019 Stredoslov.energetika,a.s 1 586,36 € 08.04.2019 Faktúra
0158/19 Mágio Internet, TV MT- 3/19 Slovak Telecom, a.s. 31,09 € 08.04.2019 Faktúra
0159/19 Mágio Internet 3/19 ZPB Slovak Telecom, a.s. 20,89 € 08.04.2019 Faktúra
10/2019 Objednávame vykonanie rozboru vzorky vody - odtok ČOV v odbernom mieste DSS Méta - prevádzka Pod Kanálom 5, 036 07 Lipovec. Severoslovenské vodárne a kanalizácie 60,00 € 08.04.2019 Objednávka
12/2019 Objednávame sťahovanie služby. Cena je orientačná SVD ZA s.r.o. 1 000,00 € 08.04.2019 Objednávka
0157/19 Lekárske preventívne prehliadky Lip PRAKTIK - NZZ,s.r.o. 18,28 € 08.04.2019 Faktúra
0160/19 Obsluha a údržba kotolní, VS a ČOV 3/2019 ELEVOD, s.r.o. 177,60 € 08.04.2019 Faktúra
0149/19 Rukavice jednorázové Infinit M 100 ks LYRECO CE, SE 47,04 € 05.04.2019 Faktúra
0151/19 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 321,77 € 05.04.2019 Faktúra
0152/19 Potraviny ATC-JR s.r.o 302,67 € 05.04.2019 Faktúra
0155/19 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 383,84 € 05.04.2019 Faktúra
0150/19 Čerstvé mäso Mäsovýroba s.r.o. 283,91 € 05.04.2019 Faktúra
0145/19 Technik PO, BOZP 3/2019 Spomart spol. s r.o. 152,06 € 04.04.2019 Faktúra
0148/19 Elektronické stravovacie poukážky 3/19 GGFS s.r.o. 601,20 € 04.04.2019 Faktúra
0143/19 3 ks dverí + zárubňa + kovanie Priekopa JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. 2 175,16 € 03.04.2019 Faktúra
0144/19 Mrazená hydina a zelenina Mraziarne sali, s.r.o. 154,57 € 03.04.2019 Faktúra
0146/19 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 181,13 € 03.04.2019 Faktúra
0147/19 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 101,85 € 03.04.2019 Faktúra
0142/19 Poradenská a konzultáč. činnosť pracov. zdrav.služby 1-3/2019 Matej Paulíny - Zdravie pri práci 153,60 € 02.04.2019 Faktúra
0190/19 Poradenská a konzultáč. činnosť pracov. zdrav.služby 1-3/2019 doplatok DPH Matej Paulíny - Zdravie pri práci 30,72 € 02.04.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »