Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 95
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
21/2018 Zmluva o dodávke plynu + Dodatok č. 1 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 16.11.2018 Zmluva
20/2018 Dodatok č.1 k zmluve o posystovaní služieb v oblasti životného prostredia EkoOil - Slovakia, s.r.o. 0,00 € 07.11.2018 Zmluva
17/2018 Darovacia zmluva - rozvoj športu detí,mládeže a dospelých s mentálnym postihnutím Špeciálne olympiády Slovensko 400,00 € 16.10.2018 Zmluva
18/2018 Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osoby /GDPR/ BROS Computing, s.r.o. 0,00 € 27.09.2018 Zmluva
15/2018 Zmluva o dielo č. 2/2018 - Stavebné úpravy a zateplenie budovy Priekopa II.etapa Rstav s.r.o. 122 684,57 € 18.09.2018 Zmluva
14/2018 Zmluva o dielo č.1/2018 - Vybudovanie areálového oplotenia MT-II.etapa ELEVOD, s.r.o. 39 908,80 € 05.09.2018 Zmluva
19/2018 Darovacia zmluva č. 4/2018 - Finančný príspevok Milan Hurta 50,00 € 03.09.2018 Zmluva
12/2018 Rámcová dohoda č. 2/2018 o VO - Čerstvé mäso Mäsovýroba s.r.o. 13 867,14 € 22.08.2018 Zmluva
13/2018 Rámcová dohoda č. 3/2018 o VO - Ovocie, zelenina, zemiaky Lamron, s.r.o. 14 255,26 € 20.08.2018 Zmluva
13/2018 Rámcová dohoda č. 3/2018 o VO - Ovocie, zelenina, zemiaky Lamron, s.r.o. 14 255,26 € 20.08.2018 Zmluva
16/2018 Zamestnávateľská zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení Stabilita, d.d.s., a.s. 0,00 € 01.08.2018 Zmluva
11/2018 Príloha č.1/2019-0208 Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 450102 Martinská teplárenská,a.s 0,00 € 01.08.2018 Zmluva
10/2018 Zmluva o poskytnutí grantu č. 281/18_MA Nadácia Volkswagen Slovakia 1 000,00 € 09.07.2018 Zmluva
9/2018 Zmluva o poskytnutí finanč. príspevku č. 20180236 Nadácia Centra pre filantropiu 400,00 € 28.06.2018 Zmluva
8/2018 Darovacia zmluva č. 3/2018 Ľubomír Žovinec 100,00 € 25.06.2018 Zmluva
7/2018 Darovacia zmluva č. 2/2018 Dana Vajdová 50,00 € 30.05.2018 Zmluva
5/2018 Zmluva o servisnej službe ILLE Papier Service Sk 0,00 € 03.05.2018 Zmluva
4/2018 RD č. 1/2018 - Mlieko, mliečné výrobky INMEDIA, s.r.o. 10 221,94 € 03.05.2018 Zmluva
3/2018 Poskytnutie a aktualizácie programu SOCEV Roman Hudec 0,00 € 26.04.2018 Zmluva
6/2018 Dohoda o postúpení a prevzatí práv a poivnností Lamron, s.r.o. 0,00 € 20.04.2018 Zmluva
2/2018 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Slovak Telecom, a.s. 0,00 € 14.03.2018 Zmluva
1/2018 Darovacia zmluva - Drevený altánok Matka a dieťa Turca, Rotary Club Martin 9 414,29 € 31.12.2017 Zmluva
24/2017 Darovacia zmluva č. 1/2017 Famis Pro s.r.o. 150,00 € 27.12.2017 Zmluva
23/2017 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo - oplotenie ELEVOD, s.r.o. 38 051,12 € 12.12.2017 Zmluva
22/2017 Dodatok č.2 k Zmluvám o združenej dodávke elektriny Stredoslov.energetika,a.s 0,00 € 04.12.2017 Zmluva
21/2017 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo - staveb. úpravy a zateplenie, COV ELEVOD, s.r.o. 10 963,85 € 29.11.2017 Zmluva
20/2017 Zmluva o servisnom prenájme rohoží Lindstrom, s.r.o. 0,00 € 21.11.2017 Zmluva
19/2017 Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 13.11.2017 Zmluva
18/2017 Zmluva o dielo - stavebné úpravy oplotenie prev. Martin - I.etapa ELEVOD, s.r.o. 34 945,67 € 27.10.2017 Zmluva
17/2017 Darovacia zmluva Mária Vančová 200,00 € 18.10.2017 Zmluva
1 2 3 4 »