Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 111
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
10/2019 Dodatok č.1 k Dohode o dodávke potravín č. 2/2019 Hamsal, s.r.o. 0,00 € 30.09.2019 Zmluva
10/2019 Zmluva o dielo 1/2019 - Stavebné úpravy strechy Rstav s.r.o. 27 437,83 € 19.09.2019 Zmluva
10/2019 Dohoda o dodávke potravín č. 1/2019 - ovocie, zelenina Lamron, s.r.o. 16 962,78 € 30.08.2019 Zmluva
9/2019 Dohoda o dodávke potravín č. 2/2019 Bitúnok Čadca, s.r.o. 14 297,36 € 28.08.2019 Zmluva
8/2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo EMI s.r.o. 0,00 € 07.08.2019 Zmluva
4/2019 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku OPORA č. 41/2019 Nadácia SPP 1 480,00 € 08.07.2019 Zmluva
7/2019 Dohoda o poskytnutí nefinančného príspevku č. 2019-05 Matka a dieťa Turca, o.z. 7 481,52 € 23.05.2019 Zmluva
6/2019 Dohoda o poskytnutí nefinančného príspevku č. 2019-04 Matka a dieťa Turca, o.z. 479,82 € 23.05.2019 Zmluva
5/2019 Dohoda o poskytnutí nefinančného príspevku č. 2019-01 Matka a dieťa Turca, o.z. 6 504,00 € 23.05.2019 Zmluva
3/2019 RD č. 2/2019 Mrazená hydina, ryby, zelenina, mrazené výrobky Bidfood Slovakia, s.r.o. 6 420,43 € 03.05.2019 Zmluva
2/2019 RD č.1/2019 Mlieko, mliečné výrobky Bidfood Slovakia, s.r.o. 10 865,40 € 03.05.2019 Zmluva
1/2019 Darovacia zmluva- FTV Samsung Kramár Tomaš 403,00 € 22.02.2019 Zmluva
25/2018 Dodatok č.3 k Zmluvám o združenej dodávke elektriny Stredoslov.energetika,a.s 0,00 € 18.12.2018 Zmluva
24/2018 Darovacia zmluva č. 1/2018 Famis Pro s.r.o. 200,00 € 13.12.2018 Zmluva
23/2018 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.2/2018 Rstav s.r.o. 0,00 € 06.12.2018 Zmluva
22/2018 Darovacia zmluva č. 5/2018 Dana Vajdová 50,00 € 05.12.2018 Zmluva
21/2018 Zmluva o dodávke plynu + Dodatok č. 1 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 16.11.2018 Zmluva
20/2018 Dodatok č.1 k zmluve o posystovaní služieb v oblasti životného prostredia EkoOil - Slovakia, s.r.o. 0,00 € 07.11.2018 Zmluva
17/2018 Darovacia zmluva - rozvoj športu detí,mládeže a dospelých s mentálnym postihnutím Špeciálne olympiády Slovensko 400,00 € 16.10.2018 Zmluva
18/2018 Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osoby /GDPR/ BROS Computing, s.r.o. 0,00 € 27.09.2018 Zmluva
15/2018 Zmluva o dielo č. 2/2018 - Stavebné úpravy a zateplenie budovy Priekopa II.etapa Rstav s.r.o. 122 684,57 € 18.09.2018 Zmluva
14/2018 Zmluva o dielo č.1/2018 - Vybudovanie areálového oplotenia MT-II.etapa ELEVOD, s.r.o. 39 908,80 € 05.09.2018 Zmluva
19/2018 Darovacia zmluva č. 4/2018 - Finančný príspevok Milan Hurta 50,00 € 03.09.2018 Zmluva
12/2018 Rámcová dohoda č. 2/2018 o VO - Čerstvé mäso Mäsovýroba s.r.o. 13 867,14 € 22.08.2018 Zmluva
13/2018 Rámcová dohoda č. 3/2018 o VO - Ovocie, zelenina, zemiaky Lamron, s.r.o. 14 255,26 € 20.08.2018 Zmluva
13/2018 Rámcová dohoda č. 3/2018 o VO - Ovocie, zelenina, zemiaky Lamron, s.r.o. 14 255,26 € 20.08.2018 Zmluva
16/2018 Zamestnávateľská zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení Stabilita, d.d.s., a.s. 0,00 € 01.08.2018 Zmluva
11/2018 Príloha č.1/2019-0208 Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 450102 Martinská teplárenská,a.s 0,00 € 01.08.2018 Zmluva
10/2018 Zmluva o poskytnutí grantu č. 281/18_MA Nadácia Volkswagen Slovakia 1 000,00 € 09.07.2018 Zmluva
9/2018 Zmluva o poskytnutí finanč. príspevku č. 20180236 Nadácia Centra pre filantropiu 400,00 € 28.06.2018 Zmluva
1 2 3 4 »