Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 74
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
15/2017 Prispievanie zamestnávateľa na DDP Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky a.s. 0,00 € 22.08.2020 Zmluva
2/2018 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Slovak Telecom, a.s. 0,00 € 14.03.2018 Zmluva
1/2018 Darovacia zmluva - Drevený altánok Matka a dieťa Turca, Rotary Club Martin 9 414,29 € 31.12.2017 Zmluva
24/2017 Darovacia zmluva č. 1/2017 Famis Pro s.r.o. 150,00 € 27.12.2017 Zmluva
23/2017 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo - oplotenie ELEVOD, s.r.o. 38 051,12 € 12.12.2017 Zmluva
22/2017 Dodatok č.2 k Zmluvám o združenej dodávke elektriny Stredoslov.energetika,a.s 0,00 € 04.12.2017 Zmluva
21/2017 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo - staveb. úpravy a zateplenie, COV ELEVOD, s.r.o. 10 963,85 € 29.11.2017 Zmluva
20/2017 Zmluva o servisnom prenájme rohoží Lindstrom, s.r.o. 0,00 € 21.11.2017 Zmluva
19/2017 Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 13.11.2017 Zmluva
18/2017 Zmluva o dielo - stavebné úpravy oplotenie prev. Martin - I.etapa ELEVOD, s.r.o. 34 945,67 € 27.10.2017 Zmluva
17/2017 Darovacia zmluva Mária Vančová 200,00 € 18.10.2017 Zmluva
16/2017 Zmluva o dielo - stavebné úpravy zateplenie budov, úprava ČOV ELEVOD, s.r.o. 149 931,04 € 25.09.2017 Zmluva
14/2017 Zmluva o dielo - plnenie podmienok kvality v SS Tabita - IKSS s.r.o. 2 200,00 € 21.08.2017 Zmluva
13/2017 Zmluva o poskytnutí finanč. príspevku č. 2017/040B030 Nadácia EPH 5 000,00 € 16.08.2017 Zmluva
12/2017 Rámcová dohoda č. 2/2017 - zemiaky, ovocie, zelenina NORMAL, s.r.o. 14 601,77 € 09.08.2017 Zmluva
11/2017 Rámcová dohoda č. 3/2017 - mäso Mäsovýroba s.r.o. 12 055,20 € 08.08.2017 Zmluva
10/2017 Darovacia zmluva DADYLER, S.R.O. 490,00 € 13.07.2017 Zmluva
9/2017 Rámcová KZ - potraviny KAMA samoobsluha 0,00 € 01.06.2017 Zmluva
8/2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Slovak Telecom, a.s. 0,00 € 11.05.2017 Zmluva
7/2017 Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác - webstránka EMI, s.r.o. 850,00 € 09.05.2017 Zmluva
6/2017 Zmluva o dielo č. 01-032017/EV o obsluhe kotolne a ostat. techn. zariadení ELEVOD, s.r.o. 0,00 € 01.03.2017 Zmluva
5/2017 Rámcová dohoda č. 1/2017 - mlieko, mliečné výrobky INMEDIA, s.r.o. 9 052,51 € 01.03.2017 Zmluva
4/2017 Zmluva o poskytnutí reklamných služieb Register obchodných spoločností, s.r.o. 260,00 € 27.02.2017 Zmluva
3/2017 Zmluva o reklame Profesionálny register, s.r.o. 300,00 € 21.02.2017 Zmluva
2/2017 Zmluva o výkone činností pracovnej zdravotnej služby PRAKTIK - NZZ,s.r.o. 0,00 € 01.02.2017 Zmluva
1/2017 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia EkoOil - Slovakia, s.r.o. 360,00 € 18.01.2017 Zmluva
15/2016 Darovacia zmluva č. 1/2016 Famis Pro s.r.o. 150,00 € 16.12.2016 Zmluva
16/2016 Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy Žilinský samosprávny kraj 3 720,00 € 12.12.2016 Zmluva
14/2016 Zmluva o poskytnutí finanč. príspevku č.34/2016 Darujte Vianoce Nadácia Orange 250,00 € 02.12.2016 Zmluva
13/2016 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Slovak Telecom, a.s. 0,00 € 18.10.2016 Zmluva
1 2 3 »