Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 438
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
15/2019/LGPMB-2 Licenčná zmluva č. 2/2019/LZ Slovenská národná galéria 0,00 € 20.03.2019 Zmluva
1/2019/LGPMB-12 Dohoda č. 19/22/010/9 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 0,00 € 15.03.2019 Zmluva
1/2019/LGPMB-11 Zmluva o dielo č. 2/2019 PhDr.Marián Pauer, ESFIAP 500,00 € 12.03.2019 Zmluva
1/2019/LGPMB-8 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 10/2019/BaNP mesto Liptovský Mikuláš 0,00 € 28.02.2019 Zmluva
1/2019/LGPMB-10 Príkazná zmluva č. 2/2019 Ivan Mráz 50,00 € 28.02.2019 Zmluva
15/2019/LGPMB-1 Licenčná zmluva č. 1/2019/LZ Kysucké múzeum v Čadci 0,00 € 21.02.2019 Zmluva
8/2019/LGPMB-2 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/2019 prof. Boris Kvasnica, akd.mal.,reštaurátor, VEDUTA 0,00 € 07.02.2019 Zmluva
1/2019/LGPMB-7 Zmluva o dielo č.1/2019 Michal Pišný 0,00 € 06.02.2019 Zmluva
9/2019/LGPMB-1 Zmluva o výpožičke diela č. 01/2019/02 Galéria mesta Bratislavy 0,00 € 23.01.2019 Zmluva
1/2019/LGPMB-6 Zmluva o spolupráci pri zabezpečení praktickej výučby študentov Prešovská univerzita v Prešove 0,00 € 22.01.2019 Zmluva
8/2019/LGPMB-1 Zmluva o výpožičke č. 1/2019 Múzeum Janka Kráľa 0,00 € 11.01.2019 Zmluva
1/2019/LGPMB-3 Zmluva o spolupráci Obec Važec 0,00 € 31.12.2018 Zmluva
1/2019/LGPMB-4 Zmluva o združenej dodávke elektriny Stredoslovenská energetika, a.s. 0,00 € 28.12.2018 Zmluva
1/2019/LGPMB-2 Zmluva o poskytovaní webhostingu a podpore web stránky Jakub Mrázik 0,00 € 27.12.2018 Zmluva
1/2019/LGPMB-1 Zmluva o čerpaní pohonných hmôt ČS.LM s.r.o. 0,00 € 22.12.2018 Zmluva
12/2018/LGPMB-36 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 1371/2018/BaNP Mesto Liptovský Mikuláš 0,00 € 20.12.2018 Zmluva
18/2018/LGPMB-2 Dodatok č.1/2018 ku Kúpnej zmluve č. Z201853125_Z Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 14.12.2018 Zmluva
5/2018/LGPMB-5 Dodatok č.2 k Zmluve o výpožičke č.16/2016 Múzeum Janka Kráľa 0,00 € 12.12.2018 Zmluva
5/2018/LGPMB-4 Dodatok č.2 k Zmluve o výpožičke č.15/2016 Múzeum Janka Kráľa 0,00 € 12.12.2018 Zmluva
5/2018/LGPMB-3 Dodatok č. 3 k Zmluve o výpožičke č. SNM-MT-ZOV-2014/3403 SNM - Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine 0,00 € 04.12.2018 Zmluva
16/2018/LGPMB-15 Licenčná zmluva 15/2018/LZ Honorárny konzulát Slovesnkej republiky v Sasku a Durínsku 0,00 € 30.11.2018 Zmluva
12/2018/LGPMB-33 Zmluva o zverení majetku do správy Žilinský samosprávny kraj 372,59 € 29.11.2018 Zmluva
12/2018/LGPMB-32 Dohoda č. 18/22/010/31 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 0,00 € 28.11.2018 Zmluva
5/2018/LGPMB-2 Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 11/2016 Slovenské banské múzeum 0,00 € 22.11.2018 Zmluva
16/2018/LGPMB-14 Lienčná zmluva č. 14/2018/LZ Inštitút pre dočasné dejiny umenia, o.z. 0,00 € 20.11.2018 Zmluva
12/2018/LGPMB-34 Zmluva o reštaurovaní č. 3/2018 Mgr. art. Erika Benická 2 330,00 € 16.11.2018 Zmluva
16/2018/LGPMB-13 Licenčná zmluva 13/2018/LZ Kancelária prezidenta Slovenskej republiky 0,00 € 07.11.2018 Zmluva
07/2018/LGPMB-9 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov 10/2018 Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 0,00 € 06.11.2018 Zmluva
07/2018/LGPMB-10 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov 9/2018 Slovenská národná knižnica 0,00 € 06.11.2018 Zmluva
12/2018/LGPMB-31 Zmluba o dielo č. 12/2018 Mgr. art. Barbora Peuch ArtD. 325,00 € 29.10.2018 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »