Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 560
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
07/2018/LGPMB-10 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov 9/2018 Slovenská národná knižnica 0,00 € 06.11.2018 Zmluva
07/2018/LGPMB-9 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov 10/2018 Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 0,00 € 06.11.2018 Zmluva
09/2018/LGPMB-6 Príkazná zmluva č. 6/2018 Robert Švarc 25,00 € 17.04.2018 Zmluva
1/2014/KZ Kolektívna zmluva na rok 2014 ZO SLOVES 0,00 € 30.12.2013 Zmluva
1/2014/OEaP Zmluva o poskytnutí služieb elektronického bankovníctva Prima banka Slovensko a.s. 0,00 € 02.01.2014 Zmluva
1/2014/OPČ Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke č. SNM-MT-ZOV-2012/117 Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine 0,00 € 21.01.2014 Zmluva
1/2014/OZ Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 3/2014 Galerie výtvarného umění v Hodoníně 0,00 € 14.03.2014 Zmluva
1/2015/DOD/ÚZEaPČ Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 10/2014 Šarišská galéria v Prešove, PhDr. Rudolf Dupkala - riaditeľ ŠG 0,00 € 23.03.2015 Zmluva
1/2015/DZaLZ/ÚZEaPČ Darovacia zmluva a Licenčná zmluva č. 1/2015 Mgr. art. Jozef Srna ml. 0,00 € 05.11.2015 Zmluva
1/2015/KZaLZ/ÚZEaPČ Kúpna zmluva a Licenčná zmluva č. 2/2015 Doc. Mgr. Art. Klaudia Kozsiba, ArtD. 0,00 € 31.07.2015 Zmluva
1/2015/LZ/ÚZEaPČ Licenčná zmluva 1/2015/Z Slovenská národná galéria 0,00 € 21.04.2015 Zmluva
1/2015/ÚEPaSR Zmluva o dielo č. 2/2015 Nadežda Holenková 0,00 € 20.01.2015 Zmluva
1/2015/ÚZEaPČ Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2015 Považská galéria umenia v Žiline 0,00 € 13.01.2015 Zmluva
1/2016/DOD/ÚZEaPČ Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 8/2016 Gemersko - Malohontské múzeum 0,00 € 10.05.2016 Zmluva
1/2016/DZaLZ/ÚZEaPČ Darovacia zmluva a Licenčná zmluva č. 1/2016 PhDr. Pavol Fellegi 0,00 € 08.03.2016 Zmluva
1/2016/KaLZ/ÚZEaPČ Kúpna zmluva a licenčná zmluva č. 1/2016 Anna Hulejová 0,00 € 12.12.2016 Zmluva
1/2016/LZ/ÚZEaPČ Licenčná zmluva č. 1/2016/Z Mgr. Peter Chalupa - PETRUS 0,00 € 17.02.2016 Zmluva
1/2016/P/ÚZEaPČ Zmluva o výpožičke Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 0,00 € 07.01.2016 Zmluva
1/2016/ÚEPaSR Komisionárska zmluva č. 1/2016 Ing. arch. Igor Faško 0,00 € 15.01.2016 Zmluva
1/2016/ÚEPaSR-D Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 3/2016 PhDr. Karol Maliňák, PhD. 0,00 € 26.08.2016 Zmluva
1/2016/V/ÚZEaPČ Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 3/2016 Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 0,00 € 11.02.2016 Zmluva
1/2017/DaLZ/ÚZEaPČ Darovacia zmluva a Licenčná zmluva č. 1/2017 prof. PhDr. Peter Rónai, akad. mal. 0,00 € 05.04.2017 Zmluva
1/2017/DOD/ÚZEaPČ Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke č. SNM-MT-ZOV-2014/3403 Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine 0,00 € 03.01.2017 Zmluva
1/2017/KL/ÚZEaPČ Kúpna zmluva a licenčná zmluva č. 1/2017 RNDr.Vladimír Vosko 0,00 € 09.11.2017 Zmluva
1/2017/KP/ÚEPaSR Kúpno-predajná zmluva UNICAR, s.r.o. 0,00 € 12.12.2017 Zmluva
1/2017/LZ-N/ÚZEaPČ Licenčná zmluva Katarína Fedoršová 0,00 € 14.02.2017 Zmluva
1/2017/LZ/ÚZEaPČ Licenčná zmluva č. 13/2016 Slovenská národná galéria 0,00 € 08.12.2016 Zmluva
1/2017/P/ÚZEaPČ Zmluva o výpožičke zbierkových predmotov č.1/2017 Východoslovenská galéria Košice 0,00 € 10.04.2017 Zmluva
1/2017/PZ/ÚEPaSR Príkazná zmluva č. 1/2017 PhDr. Vladimír Beskid 0,00 € 30.11.2017 Zmluva
1/2017/ÚEPaSR Zmluva o dielo č. 1/2017 PhDr. Ivan Jančár 0,00 € 10.01.2017 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »