Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 508
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1/2014/KZ Kolektívna zmluva na rok 2014 ZO SLOVES 0,00 € 30.12.2013 Zmluva
4/2014/OEaP Dohoda o pristúpení Žilinský samosprávny kraj 0,00 € 10.02.2014 Zmluva
21/2014/OEaP Zmluva o poskytnutí dotácie č. ŽSK-LGPMB/2014/2.2 Žilinský samosprávny kraj 0,00 € 28.04.2014 Zmluva
19/2014/OEaP Dohoda o prevode telefónneho čísla Žilinský samosprávny kraj 0,00 € 25.03.2014 Zmluva
23/2014/OEaP Zmluva o poskytnutí dotácie č. ŽSK-LGPMB/2014/2.4 Žilinský samosprávny kraj 0,00 € 13.05.2014 Zmluva
24/2014/OEaP Zmluva o poskytnutí dotácie č. ŽSK-LGPMB/2014/8.2 Žilinský samosprávny kraj 0,00 € 13.05.2014 Zmluva
33_2014_OEaP Zmluva o zverení majetku do správy Žilinský samosprávny kraj 0,00 € 20.06.2014 Zmluva
35/2014/OEaP Zmluva o poskytnutí dotácie č. ŽSK-LGPMB/2014/5.1 Žilinský samosprávny kraj 0,00 € 30.06.2014 Zmluva
46/2014/ÚEPaSR Zmluva o zverení zhodnotenia majetku Žilinský samosprávny kraj 0,00 € 27.11.2014 Zmluva
9/2015/ÚEPaSR Zmluva o poskytnutí dotácie č. ŽSK-LGLM/2015/8.2 Žilinský samosprávny kraj 0,00 € 31.03.2015 Zmluva
12/2015/ÚEPaSR Zmluva o poskytnutí dotácie č. ŽSK-LG/2015/2.4 Žilinský samosprávny kraj 0,00 € 28.05.2015 Zmluva
5/2016/ÚEPaSR Zmluva o zverení majetku do správy Žilinský samosprávny kraj 0,00 € 11.03.2016 Zmluva
12/2018/LGPMB/2 Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja Žilinský samosprávny kraj 0,00 € 30.01.2018 Zmluva
12/2018/LGPMB-33 Zmluva o zverení majetku do správy Žilinský samosprávny kraj 372,59 € 29.11.2018 Zmluva
1/2019/LGPMB-15 Zmluva o zverení majetku do správy Žilinský samosprávny kraj 0,00 € 20.03.2019 Zmluva
15/2018/LGPMB-1 Kolektívna zmluva na rok 2018 Základná organizácia SOZK a SO pri Liptovskej galérii Petra Michala Bohúňa 0,00 € 31.12.2017 Zmluva
5/2019/LGPMB-15 Kolektívna zmluva na rok 2019 Základná organizácia SOZK a SO pri Liptovskej galérii Petra Michala Bohúňa 0,00 € 16.04.2019 Zmluva
19/2016/ÚEPaSR Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI Wolters Kluwer s.r.o. 0,00 € 16.06.2016 Zmluva
33/2017/ÚEPaSR Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI03 Wolters Kluwer s.r.o. 0,00 € 03.10.2017 Zmluva
12/2018/LGPMB/24 Zmluva o dielo VÝŤAHY LM s.r.o. 150,00 € 05.09.2018 Zmluva
1/2016/P/ÚZEaPČ Zmluva o výpožičke Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 0,00 € 07.01.2016 Zmluva
4/2016/P/ÚZEaPČ Zmluva o výpožičke Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 0,00 € 08.03.2016 Zmluva
5/2017/LZ/ÚZEaPČ Licenčná zmluva č. 5/2017 Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. 0,00 € 27.07.2017 Zmluva
8/2016/LZ/ÚZEaPČ Ličenčná zmluva 8/2016/Z Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. 0,00 € 26.09.2016 Zmluva
15/2015/ÚZEaPČ Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 13/2015 Východoslovenská galéria Košice 0,00 € 25.11.2015 Zmluva
2/2017/P/ÚZEaPČ Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov 2/2017 Východoslovenská galéria Košice 0,00 € 03.04.2017 Zmluva
1/2017/P/ÚZEaPČ Zmluva o výpožičke zbierkových predmotov č.1/2017 Východoslovenská galéria Košice 0,00 € 10.04.2017 Zmluva
5/2017/P/ÚZEaPČ Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 3/2017 Východoslovenská galéria Košice 0,00 € 04.09.2017 Zmluva
16/2018/LGPMB-7 Licenčná zmluva č. 7/2018 Východoslovenská galéria Košice 0,00 € 07.05.2018 Zmluva
16/2018/LGPMB-8 Licenčná zmluva č. 8/2018 Východoslovenská galéria Košice 0,00 € 18.06.2018 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »