Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 508
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1/2019/LGPMB-47 Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku Stredoslovenská energetika a.s. 0,00 € 30.12.2019 Zmluva
4/2017/DaL/ÚZEaPČ Darovacia a Licenčná zmluva č. 4/2017 Mgr. Emília Kiselá 0,00 € 13.12.2017 Zmluva
26/2019/LGPMB-4 Darovacia a licenčná zmluva č.1 MgA. Katarína Hládeková, PhD. 0,00 € 07.11.2019 Zmluva
26/2019/LGPMB-5 Darovacia a licenčná zmluva č.2/2019 Mgr.Art. Marek Jarotta 0,00 € 07.11.2019 Zmluva
16/2015/ÚEPaSR Darovacia zmluva Kysucká knižnica v Čadci 0,00 € 24.07.2015 Zmluva
1/2015/DZaLZ/ÚZEaPČ Darovacia zmluva a Licenčná zmluva č. 1/2015 Mgr. art. Jozef Srna ml. 0,00 € 05.11.2015 Zmluva
1/2016/DZaLZ/ÚZEaPČ Darovacia zmluva a Licenčná zmluva č. 1/2016 PhDr. Pavol Fellegi 0,00 € 08.03.2016 Zmluva
1/2017/DaLZ/ÚZEaPČ Darovacia zmluva a Licenčná zmluva č. 1/2017 prof. PhDr. Peter Rónai, akad. mal. 0,00 € 05.04.2017 Zmluva
2/2015/DZaLZ/ÚZEaPČ Darovacia zmluva a Licenčná zmluva č. 2/2015 Ing. arch. Igor Faško 0,00 € 22.12.2015 Zmluva
2/2016/DZaLZ/ÚZEaPČ Darovacia zmluva a Licenčná zmluva č. 2/2016 George J. Sokol, M.D. 0,00 € 26.05.2016 Zmluva
2/2017/DaL/ÚZEaPČ Darovacia zmluva a Licenčná zmluva č. 2/2017 Ing. arch. Mária Lichvárová 0,00 € 06.07.2017 Zmluva
5/2017/DaL/ÚZEaPČ Darovacia zmluva a Licenčná zmluva č. 3/2017 MgA.Vendula Chalánková 0,00 € 23.11.2017 Zmluva
7/2017/Dod Dodato č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 15/2016 Múzeum Janka Kráľa 0,00 € 22.12.2017 Zmluva
42/2017/ÚEPaSR Dodatoč č. 5 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 29.12.2017 Zmluva
20/2015/ÚEPaSR Dodatok č. 02 a dodatok č. 04 k Zmluve o dodávke zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 24.11.2015 Zmluva
1/2016/ÚEPaSR-D Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 3/2016 PhDr. Karol Maliňák, PhD. 0,00 € 26.08.2016 Zmluva
1/2017/ÚEPaSR/Dod Dodatok č. 1 k Nájomnej Zmluve Ing. Peter Hubka 0,00 € 23.12.2016 Zmluva
8/2015/ÚEPaSR Dodatok č. 1 k platným Zmluvám o združenej dodávke elektriny Stredoslovenská energetika, a.s. 0,00 € 27.03.2015 Zmluva
47/2014/ÚEPaSR Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Dom fotografie, o.z. 0,00 € 20.12.2014 Zmluva
23/2015/ÚEPaSR Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Ing. Ivana Gemzická 0,00 € 18.12.2015 Zmluva
39/2017/ÚEPaSR Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-531-01805 Fond na podporu umenia 0,00 € 21.11.2017 Zmluva
17/2015/ÚEPaSR Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb 1/2013 ITconn s.r.o. 0,00 € 02.09.2015 Zmluva
17/2014/OEaP Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní zbierkových predmetov na digitalizáciu Slovenská národná galéria 0,00 € 17.03.2014 Zmluva
1/2015/DOD/ÚZEaPČ Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 10/2014 Šarišská galéria v Prešove, PhDr. Rudolf Dupkala - riaditeľ ŠG 0,00 € 23.03.2015 Zmluva
4/2017/Dod/ÚZEaPČ Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 17/2016 Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši 0,00 € 24.03.2017 Zmluva
3/2017/Dod/ÚZEaPČ Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/2015 Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši 0,00 € 31.12.2016 Zmluva
5/2017/DOD Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 5/2017 Stredoslovenská galéria 0,00 € 24.08.2017 Zmluva
11/2014/OPC Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 50/2013/R Slovenská národná galéria 0,00 € 04.09.2014 Zmluva
4/2015/DOD/ÚZEaPČ Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 6/2015 Galéria umelcov Spiša 0,00 € 17.08.2015 Zmluva
1/2016/DOD/ÚZEaPČ Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 8/2016 Gemersko - Malohontské múzeum 0,00 € 10.05.2016 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »