Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 557
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
4/2014/OEaP Dohoda o pristúpení Žilinský samosprávny kraj 0,00 € 10.02.2014 Zmluva
1/2014/OPČ Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke č. SNM-MT-ZOV-2012/117 Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine 0,00 € 21.01.2014 Zmluva
1/2014/OEaP Zmluva o poskytnutí služieb elektronického bankovníctva Prima banka Slovensko a.s. 0,00 € 02.01.2014 Zmluva
5/2014/OEaP Komisionárska zmluva č. 1/2013 PETRUS 0,00 € 10.02.2014 Zmluva
2/2014/OPČ Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke č. SNM-MT-ZOV-2012/118 Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine 0,00 € 21.01.2014 Zmluva
5/2014/OZ Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/2014 Múzeum Janka Kráľa 0,00 € 17.12.2013 Zmluva
1/2014/OZ Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 3/2014 Galerie výtvarného umění v Hodoníně 0,00 € 14.03.2014 Zmluva
3/2014/OPČ Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 5/2014 Galéria umelcov Spiša 0,00 € 10.06.2014 Zmluva
4/2014/OPČ Zmluva o výpožičke výtvarných diel č. 7/2014 Tatranská galéria v Poprade 0,00 € 05.06.2014 Zmluva
2/2014/OZ Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 4/2014 Slovenská národná galéria 0,00 € 24.03.2014 Zmluva
21/2014/OEaP Zmluva o poskytnutí dotácie č. ŽSK-LGPMB/2014/2.2 Žilinský samosprávny kraj 0,00 € 28.04.2014 Zmluva
38/2014/OEaP Zmluva o pripojení č. 14508001 Fibris, s. r. o. 0,00 € 15.07.2014 Zmluva
3/2014/OZ Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 5/2014 Galéria mesta Bratislavy 0,00 € 12.05.2014 Zmluva
4/2014/OZ Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 6/2014 Stredoslovenská galéria 0,00 € 06.06.2014 Zmluva
1/2014/KZ Kolektívna zmluva na rok 2014 ZO SLOVES 0,00 € 30.12.2013 Zmluva
6/2014/OEaP Zmluva o výpožičke č. 260/2014/SMM/NP MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 0,00 € 07.03.2014 Zmluva
5/2014/OPČ Zmluva o výpožičke č. 4/2014 Múzeum Janka Kráľa 0,00 € 13.12.2013 Zmluva
6/2014/OPČ Zmluva o výpožičke č. 5/2014 Múzeum Janka Kráľa 0,00 € 13.12.2013 Zmluva
7/2014/OPČ Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.50/2013/R Slovenská národná galéria 0,00 € 13.12.2013 Zmluva
6/2014/OZ Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2014 Slovenské banské múzeum 0,00 € 04.12.2013 Zmluva
8/2014/OEaP Dohoda o spolupráci pri hospodárení so spoločnou vecou č. 312/2014/MŠaK MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 0,00 € 18.03.2014 Zmluva
9/2014/OEaP Zmluva o dodávke výrobkov č. 122510/01 TBB, a.s. 0,00 € 25.03.2014 Zmluva
11/2014/OEaP Zmluva o bežnom účte Štátna pokladnica 0,00 € 21.01.2014 Zmluva
12/2014/OEaP Zmluva o bežnom účte Štátna pokladnica 0,00 € 21.01.2014 Zmluva
13/2014/OEaP Zmluva o bežnom účte Štátna pokladnica 0,00 € 21.03.2014 Zmluva
14/2014/OEaP Zmluva o bežnom účte Štátna pokladnica 0,00 € 21.03.2014 Zmluva
16/2014/OEaP Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 0,00 € 27.03.2014 Zmluva
17/2014/OEaP Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní zbierkových predmetov na digitalizáciu Slovenská národná galéria 0,00 € 17.03.2014 Zmluva
19/2014/OEaP Dohoda o prevode telefónneho čísla Žilinský samosprávny kraj 0,00 € 25.03.2014 Zmluva
20/2014/OEaP Zmluva o vzájomnej spolupráci Dom fotografie, o.z. 0,00 € 15.04.2014 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »