Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 500
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1/2019/LGPMB-41 Zmluva o dielo Liptovská stavebná spoločnosť, s.r.o. 20 522,28 € 25.11.2019 Zmluva
12/2018/LGPMB/15 Zmluva o dielo RENT TECHNOLOGY s.r.o. 8 690,00 € 04.06.2018 Zmluva
12/2018/LGPMB-29 Kúpna zmluva a Licenčná zmluva č. 1/2018 Mgr. art. Ján Frančák, ArtD. 6 230,00 € 19.10.2018 Zmluva
12/2018/LGPMB-20 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-541-02926 Fond na podporu umenia 6 000,00 € 23.07.2018 Zmluva
12/2018/LGPMB-30 Zmluva o reštaurovaní č. 1/2018 Mgr.art.Norika Hebertová 5 800,00 € 29.10.2018 Zmluva
26/2019/LGPMB-6 Kúpna a licenčná zmluva č.4/2019 Martin Kern 5 700,00 € 11.11.2019 Zmluva
12/2018/LGPMB-22 Zmluva o poskytnutí fiančných prostriedkov č. 18-541-02996 Fond na podporu umenia 5 000,00 € 06.08.2018 Zmluva
26/2019/LGPMB-7 Kúpna a licenčná zmluva č.5/2019 Prof.Ing.Michal Murin, ArtD. 3 000,00 € 28.11.2019 Zmluva
12/2018/LGPMB-23 Zmluva o spolupráci František Ringo Čech 2 728,94 € 13.06.2018 Zmluva
12/2018/LGPMB-34 Zmluva o reštaurovaní č. 3/2018 Mgr. art. Erika Benická 2 330,00 € 16.11.2018 Zmluva
26/2019/LGPMB-3 Kúpna a licenčná zmluva č.3/2019 Mgr.Art. Marek Jarotta 2 300,00 € 07.11.2019 Zmluva
3/2014/OEaP Zmluva o nájme nebytových priestorov Dom fotografie, o.z. 2 119,00 € 01.01.2014 Zmluva
26/2019/LGPMB-1 Kúpna a licenčná zmluva Mgr.Art. Ján Ďurina 2 000,00 € 24.10.2019 Zmluva
26/2019/LGPMB-2 Kúpna a licenčná zmluva č.2 MgA. Katarína Hládeková, PhD. 2 000,00 € 07.11.2019 Zmluva
12/2018/LGPMB/13 Zmluva o dielo č.6 Michal Pišný 918,00 € 21.05.2018 Zmluva
1/2019/LGPMB-27 Zmluva o poskytnutí dohľadu nad pracovnými podmienkami Mgr. Róbert Čecho 720,00 € 30.08.2019 Zmluva
12/2018/LGPMB/6 Zmluva o dielo č. 3/2018 Michal Pišný 557,00 € 04.04.2018 Zmluva
12/2018/LGPMB/5 Zmluva o dielo č. 2/2018 PhDr. Vladimír Beskid 500,00 € 22.03.2018 Zmluva
1/2019/LGPMB-11 Zmluva o dielo č. 2/2019 PhDr.Marián Pauer, ESFIAP 500,00 € 12.03.2019 Zmluva
1/2019/LGPMB-23 Zmluva o dielo č. 4/2019 Mgr. Daniela Čarná, PhD. 500,00 € 29.07.2019 Zmluva
1/2019/LGPMB-38 Zmluva o dielo č.5/2019 Miroslava Urbanová, MA 500,00 € 25.11.2019 Zmluva
1/2019/LGPMB-40 Zmluva o dielo č. 6/2019 Mgr. Lucia Miklošková, PhD. 500,00 € 25.11.2019 Zmluva
12/2018/LGPMB-21 Kúpno-predajná zmluva č. 1/2018 Ing. Peter Gärtner 409,00 € 27.07.2018 Zmluva
12/2018/LGPMB-25 Zmluva o dielo č. 9/2018 PhDr. Ivan Jančár 400,00 € 04.09.0218 Zmluva
12/2018/LGPMB-33 Zmluva o zverení majetku do správy Žilinský samosprávny kraj 372,59 € 29.11.2018 Zmluva
1/2019/LGPMB-7 Zmluva o dielo č.1/2019 Michal Pišný 352,00 € 06.02.2019 Zmluva
27/2018/LGPMB-1 Zmluva o dielo č. 3/2018 Mgr. Zsófia Kiss-Szemán 350,00 € 09.02.2018 Zmluva
12/2018/LGPMB/4 Zmluva o dielo č. 1/2018 Mgr. Zsófia Kiss-Szemán 350,00 € 09.02.2018 Zmluva
12/2018/LGPMB-26 Zmluva o dielo č.11/2018 Dr. h. c. prf. PhDr. Ľudovít Petránsky 340,00 € 05.09.2018 Zmluva
12/2018/LGPMB-31 Zmluba o dielo č. 12/2018 Mgr. art. Barbora Peuch ArtD. 325,00 € 29.10.2018 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »