Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 560
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
10/2018/LGPMB-1 Komisionárska zmluva č. 1 Artforum spol. s r.o. 0,00 € 17.01.2018 Zmluva
9/2018/LGPMB-2 Príkazna zmluva č. 2/2018 Alena Guráňová Zákazkové krajčírstvo 0,00 € 15.01.2018 Zmluva
9/2018/LGPMB-1 Príkazná zmluva č. 1/2018 Robert Švarc 0,00 € 15.01.2018 Zmluva
7/2018/LGPMB-1 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov 1/2018 Galéria 19 0,00 € 08.01.2018 Zmluva
6/2018/LGPMB-1 Komisionárska zmluva Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine 0,00 € 04.01.2018 Zmluva
18/2018/LGPMB-1 Dodatok č. 2 k platným Zmlúvam o združenej dodávke elektriny SSE 0,00 € 01.01.2018 Zmluva
15/2018/LGPMB-1 Kolektívna zmluva na rok 2018 Základná organizácia SOZK a SO pri Liptovskej galérii Petra Michala Bohúňa 0,00 € 31.12.2017 Zmluva
8/2017/ZoS/ÚEPaSR Zmluva o spolupráci č. 8/2017 pri realizácií výstavy Mgr.art.David Demjanovič ArtD. 0,00 € 30.12.2017 Zmluva
5/2018/LGPMB-1 Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/2015 Múzeum Janka Kráľa 0,00 € 29.12.2017 Zmluva
46/2017/ÚEPaSR Zmluva o výpožičke Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši 0,00 € 29.12.2017 Zmluva
42/2017/ÚEPaSR Dodatoč č. 5 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 29.12.2017 Zmluva
41/2017/ÚEPaSR Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 29.12.2017 Zmluva
8/2017/DOD Dodatok č.1 k Zmlvue o výpožičke č. 16/2016 Múzeum Janka Kráľa 0,00 € 22.12.2017 Zmluva
7/2017/Dod Dodato č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 15/2016 Múzeum Janka Kráľa 0,00 € 22.12.2017 Zmluva
10/2017/DOD Dodatok č. 1, k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 6/2017 Slovenská národná galéria 0,00 € 14.12.2017 Zmluva
4/2017/DaL/ÚZEaPČ Darovacia a Licenčná zmluva č. 4/2017 Mgr. Emília Kiselá 0,00 € 13.12.2017 Zmluva
2/2017/KaL/ÚZEaPČ Kúpna zmluva a Licenčná zmluva č. 3/2017 Mgr. Emília Kiselá 0,00 € 13.12.2017 Zmluva
1/2017/KP/ÚEPaSR Kúpno-predajná zmluva UNICAR, s.r.o. 0,00 € 12.12.2017 Zmluva
9/2017/DoD Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových púredmetov č. 11/2016 Slovenské banské múzeum 0,00 € 11.12.2017 Zmluva
7/2017/ZoS/ÚEPaSR Zmluva o spolupráci č. 7/2017 Marek Kvetan 0,00 € 11.12.2017 Zmluva
4/2017/PZ/ÚEPaSR Príkazná zmluva č. 4/2017 Nikolas Béreš 0,00 € 11.12.2017 Zmluva
8/2017/PZ/ÚEPaSR Príkazna zmluva č. 8/2017 Alena Hlavajová 0,00 € 01.12.2017 Zmluva
7/2017/PZ/ÚEPaSR Príkazna zmluva č. 7/2017 Mgr. Barbora Vyšňanová 160,50 € 01.12.2017 Zmluva
6/2017/PZ/ÚEPaSR Príkazna zmluva č. 6/2017 Alena Hlavajová 0,00 € 01.12.2017 Zmluva
5/2017/PZ/ÚEPaSR Príkazná zmluva č. 5/2017 Alena Hlavajová 0,00 € 01.12.2017 Zmluva
47/2017/ÚEPaSR Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 0,00 € 01.12.2017 Zmluva
3/2017/PZ/ÚEPaSR Príkazna zmluva č. 3/2017 Mgr.art.Erika Benická 0,00 € 01.12.2017 Zmluva
2/2017/PZ/ÚEPaSR Príkazná zmluva č. 2/2017 Mgr. art. Erika Benická 0,00 € 01.12.2017 Zmluva
40/2017/ÚEPaSR DOHODA číslo: 2017/22/051/43 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 0,00 € 30.11.2017 Zmluva
1/2017/PZ/ÚEPaSR Príkazná zmluva č. 1/2017 PhDr. Vladimír Beskid 0,00 € 30.11.2017 Zmluva
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »