Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 557
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
5/2017/DaL/ÚZEaPČ Darovacia zmluva a Licenčná zmluva č. 3/2017 MgA.Vendula Chalánková 0,00 € 23.11.2017 Zmluva
3/2017/KaL/ÚZEaPČ Kúpna zmluva a Licenčná zmluva č. 2/2017 MgA.Vendula Chalánková 0,00 € 23.11.2017 Zmluva
39/2017/ÚEPaSR Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-531-01805 Fond na podporu umenia 0,00 € 21.11.2017 Zmluva
7/2017/LZ/ÚEPaSR Hromadná licenčná zmluva SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 0,00 € 20.11.2017 Zmluva
6/2017/DoD Dodatok k zmluve o výpožičke č. 7/2017 Oravská galéria 0,00 € 15.11.2017 Zmluva
4/2017/ÚEPaSR-ZoR Zmluva o reštaurovaní č. 4/2017 prof. Boris Kvasnica, akd.mal.,reštaurátor 0,00 € 13.11.2017 Zmluva
12/2017/LZ/ÚZEaPĆ Licenčná zmluva č. 12/2017/LZ MUDr. Ladislav Tačovský 0,00 € 13.11.2017 Zmluva
1/2017/KL/ÚZEaPČ Kúpna zmluva a licenčná zmluva č. 1/2017 RNDr.Vladimír Vosko 0,00 € 09.11.2017 Zmluva
11/2017/LZ/ÚZEaPČ Licenčná zmluva č. 11/2017/LZ Ústav slovenskej literatúry SAV 0,00 € 06.11.2017 Zmluva
7/2017/P/ÚZEaPČ Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 7/2017 Oravská galéria 0,00 € 02.11.2017 Zmluva
6/2017/P/ÚZEaPČ Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 6/2017 Slovenská národná galéria 0,00 € 26.10.2017 Zmluva
10/2017/LZ/ÚZEaPČ Licenčná zmluva č. 10/2017/LZ Slovenská národná galéria 0,00 € 26.10.2017 Zmluva
10/2017/LZ Licenčná zmluva Slovenská národná galéria 0,00 € 26.10.2017 Zmluva
3/2017/ÚEPaSR-KZ Komisionárska zmluva č. 2/2017 Mgr.Art. Marek Jarotta 0,00 € 17.10.2017 Zmluva
32/2017/ÚEPaSR Zmluva o dielo č. 29/2017 Simona Hulejová 0,00 € 16.10.2017 Zmluva
5/2017/LZ-N/ÚZEaPČ Licenční smluva Česká televize 0,00 € 12.10.2017 Zmluva
6/2017/ZoS/ÚEPaSR Zmluva o spolupráci č. 5/2017 Pavol Hudec-Ahasver 0,00 € 09.10.2017 Zmluva
31/2017/ÚEPaSR Zmluva o dielo č. 28/2017 Marek Kuchta 0,00 € 09.10.2017 Zmluva
2/2017/ÚEPaSR-ZoKP Zmluva o komisionálnom predaji Miroslav Modla - Agentúra Momisa production 0,00 € 06.10.2017 Zmluva
3/2017/ÚEPaSR-ZoR Zmluva o reštaurovaní č. 3/2017 Mgr. art. jana Dušková 0,00 € 04.10.2017 Zmluva
4/2017/V/ÚZEaPČ Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. SNM-MT-ZOV-2017/ Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine 0,00 € 03.10.2017 Zmluva
33/2017/ÚEPaSR Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI03 Wolters Kluwer s.r.o. 0,00 € 03.10.2017 Zmluva
6/2017/LZ-N/ÚZEaPČ Licenčná zmluva Slovenská národná galéria 0,00 € 27.09.2017 Zmluva
37/2017/ÚEpaSR Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-532-04458 Fond na podporu umenia 0,00 € 18.09.2017 Zmluva
36/2017/ÚEPaSR Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-541-04459 Fond na podporu umenia 0,00 € 18.09.2017 Zmluva
35/2017/ÚEPaSR Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-542-04455 Fond na podporu umenia 0,00 € 18.09.2017 Zmluva
34/2017/ÚEPaSR Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-541-04460 Fond na podporu umenia 0,00 € 18.09.2017 Zmluva
27/2017/ÚEPaSR Zmluva o dielo č. 24/2017 Michal Pišný 0,00 € 08.09.2017 Zmluva
5/2017/P/ÚZEaPČ Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 3/2017 Východoslovenská galéria Košice 0,00 € 04.09.2017 Zmluva
8/2017/LZ/ÚZEaPČ Licenčná zmluva č. 8/2017 JUDr. Peter Kerecman, PhD. 0,00 € 31.08.2017 Zmluva
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »