Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 500
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
8/2017/ÚEPaSR Zmluva o dielo č. 8/2017 PhDr. Vladimír Beskid 0,00 € 10.04.2017 Zmluva
2/2017/ZoS/ÚZEaPČ Zmluva o spolupráci č. 2/2017 pri realizácií výstavy Mgr. Art. Erik Binder, Art.D. 0,00 € 10.04.2017 Zmluva
1/2017/P/ÚZEaPČ Zmluva o výpožičke zbierkových predmotov č.1/2017 Východoslovenská galéria Košice 0,00 € 10.04.2017 Zmluva
1/2017/DaLZ/ÚZEaPČ Darovacia zmluva a Licenčná zmluva č. 1/2017 prof. PhDr. Peter Rónai, akad. mal. 0,00 € 05.04.2017 Zmluva
2/2017/P/ÚZEaPČ Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov 2/2017 Východoslovenská galéria Košice 0,00 € 03.04.2017 Zmluva
5/2017/ZoS/ÚZEaPČ Zmluva o spolupráci č. 6/2017 pri realizácií výstavy Marek Jarotta 0,00 € 29.03.2017 Zmluva
3/2017/LZ-N/UZEaPČ Hromadná licenčná zmluva SOZA 0,00 € 28.03.2017 Zmluva
4/2017/Dod/ÚZEaPČ Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 17/2016 Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši 0,00 € 24.03.2017 Zmluva
4/2017/LZ/ÚZEaPČ Licenčná zmluva č. 4/2017/LZ BB EXPO, spol. s r.o. 0,00 € 13.03.2017 Zmluva
4/2017/LZ-N/ÚZEaPČ Licenčná zmluva Rozhlas a televízia Slovenska 0,00 € 06.03.2017 Zmluva
7/2017/ÚEPaSR Zmluva o dielo č. 7/2017 Patrícia Matiová 0,00 € 03.03.2017 Zmluva
2/2017/LZ-N/UZEaPČ Licenčná zmluva č. 5/2015/LZ Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši 0,00 € 02.03.2017 Zmluva
3/2017/LZ/ÚZEaPČ Licenčná zmluva Tatranská galéria Poprad 0,00 € 01.03.2017 Zmluva
1/2017/LZ-N/ÚZEaPČ Licenčná zmluva Katarína Fedoršová 0,00 € 14.02.2017 Zmluva
2/2017/LZ/ÚZEaPČ Licenčná zmluva PhDr. Miroslav Musil, CSc. 0,00 € 24.01.2017 Zmluva
6/2017/ÚEPaSR Zmluva o dielo č. 6/2017 Andrej Majerčík 0,00 € 22.01.2017 Zmluva
5/2017/ÚEPaSR Zmluva o dielo č. 5/2017 Dominika Sojková 0,00 € 16.01.2017 Zmluva
4/2017/ÚEPaSR Zmluva o dielo č. 4/2017 Dana Orgovánová - Vrlíková 0,00 € 16.01.2017 Zmluva
3/2017/ÚEPaSR Zmluva o dielo č. 3/2017 Mgr. Ivana Komanická 0,00 € 16.01.2017 Zmluva
41/2016/ÚEPaSR Zmluva o dielo č. 20/2016 Mgr. art. Erika Benická 0,00 € 11.01.2017 Zmluva
2/2017/ÚZEaPČ/DOD Dodatok č. 1 ku Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 3/2016 Považská galéria umenia v Žiline 0,00 € 11.01.2017 Zmluva
2/2017/ÚEPaSR/ZoR Zmluva o reštaurovaní č. 2/2017 JRestauro, s.r.o. 0,00 € 10.01.2017 Zmluva
2/2017/ÚEPaSR Zmluva o dielo č. 2/2017 Mgr. Zsófia Kiss-Szemán 0,00 € 10.01.2017 Zmluva
1/2017/ÚEPaSR/ZoR Zmluva o reštaurovaní č. 1/2017 prof. Boris Kvasnica, akd.mal.,reštaurátor 0,00 € 10.01.2017 Zmluva
1/2017/ÚEPaSR Zmluva o dielo č. 1/2017 PhDr. Ivan Jančár 0,00 € 10.01.2017 Zmluva
3/2017/ZoS/ÚZEaPČ Zmluva o spolupráci č. 3/2017 pri realizácií výstavy Slovenské národne múzeum 0,00 € 04.01.2017 Zmluva
1/2017/DOD/ÚZEaPČ Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke č. SNM-MT-ZOV-2014/3403 Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine 0,00 € 03.01.2017 Zmluva
3/2017/Dod/ÚZEaPČ Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/2015 Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši 0,00 € 31.12.2016 Zmluva
43/2016/ÚEPaSR Zmluva o výpožičke Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši 0,00 € 30.12.2016 Zmluva
2/2016/ÚEPaSR-D Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Ing. Ivana Gemzická 0,00 € 30.12.2016 Zmluva
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »