Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 557
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
9/2017/LZ/ÚEPaSR Licenčná zmluva č. 9/2017 Denník Prada, PEREX, a.s. 0,00 € 25.08.2017 Zmluva
5/2017/DOD Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 5/2017 Stredoslovenská galéria 0,00 € 24.08.2017 Zmluva
26/2017/ÚEPaSR Zmluva o spolupráci SOREA, spol. s r.o. 0,00 € 21.08.2017 Zmluva
25/2017/ÚEPaSR Zmluva o dielo č. 23/2017 Mgr. Zuzana Štepáneková 0,00 € 16.08.2017 Zmluva
24/2017/ÚEPaSR Zmluva o dielo č. 22/2017 Bc. Lea Smitková 0,00 € 14.08.2017 Zmluva
23/2017/ÚEPaSR Zmluva o dielo č. 21/2017 Ing. Ivan Líška 0,00 € 14.08.2017 Zmluva
5/2017/LZ/ÚZEaPČ Licenčná zmluva č. 5/2017 Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. 0,00 € 27.07.2017 Zmluva
21/2017/ÚEPaSR Zmluva o dielo č. 19/2017 Mgr. Monika Váleková, PhD. 0,00 € 26.07.2017 Zmluva
38/2017/ÚEPaSR Zmluva o pposkytnutí finančných prostriedkov č. 17-531-01805 Fond na podporu umenia 0,00 € 17.07.2017 Zmluva
20/2017/ÚEPaSR Zmluva o dielo č. 18/2017 Ľubomír Šamo 0,00 € 17.07.2017 Zmluva
4/2017//ZoS ÚZEaPČ Zmluva o spolupráci č. 3/2017 pri realizácií výstavy Kristína Bukovčáková 0,00 € 12.07.2017 Zmluva
2/2017/DaL/ÚZEaPČ Darovacia zmluva a Licenčná zmluva č. 2/2017 Ing. arch. Mária Lichvárová 0,00 € 06.07.2017 Zmluva
1/2017/ÚEPaSR/KZ Komisionárska zmluva č. 1/2017 Ing. Samuel. Saudek 0,00 € 03.07.2017 Zmluva
5/2017/V/ÚZEaPČ Smlouva o výpujčce movité veci Libby Kučera 0,00 € 26.06.2017 Zmluva
18/2017/ÚePaSR Zmluva o dielo 17/2017 Patrícia Matiová 0,00 € 05.06.2017 Zmluva
16/2017/ÚEPaSR Zmluva o dielo č. 15/2017 Katarína Gorunová 0,00 € 25.05.2017 Zmluva
17/2017/ÚEPaSR Zmluva č. 462/2017/MŠaK MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 0,00 € 19.05.2017 Zmluva
13/2017/ÚEPaSR Zmluva o dielo č. 13/2017 Angelika Kováčiková 0,00 € 19.05.2017 Zmluva
19/2017/ÚZEPaSR Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2017 Ministerstvo kultúry SR 0,00 € 18.05.2017 Zmluva
14/2017/ÚEPaSR Zmluva o dielo č. 14/2017 Patrícia Matiová 0,00 € 17.05.2017 Zmluva
12/2017/ÚEPaSR Zmluva o dielo č. 12/2017 Peter Benko 0,00 € 17.05.2017 Zmluva
4/2017/P/ÚZEaPČ Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov 5/2017 Stredoslovenská galéria 0,00 € 16.05.2017 Zmluva
15/2017/ÚEPaSR Zmluva o spolupráci Obec Važec 0,00 € 12.05.2017 Zmluva
11/2017/ÚEPaSR Zmluva o dielo č. 11/2017 Mgr. Miriama Bukovinská 0,00 € 11.05.2017 Zmluva
9/2017/ÚEPaSR Zmluva o dielo č. 9/2017 Mgr. Peter Cabadaj 0,00 € 28.04.2017 Zmluva
10/2017/ÚEPaSR Zmluva o dielo č. 10/2017 Mgr. Jana Wachtarczyková 0,00 € 27.04.2017 Zmluva
3/2017/P/ÚZEaPČ Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 4/2017 Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši 0,00 € 11.04.2017 Zmluva
8/2017/ÚEPaSR Zmluva o dielo č. 8/2017 PhDr. Vladimír Beskid 0,00 € 10.04.2017 Zmluva
2/2017/ZoS/ÚZEaPČ Zmluva o spolupráci č. 2/2017 pri realizácií výstavy Mgr. Art. Erik Binder, Art.D. 0,00 € 10.04.2017 Zmluva
1/2017/P/ÚZEaPČ Zmluva o výpožičke zbierkových predmotov č.1/2017 Východoslovenská galéria Košice 0,00 € 10.04.2017 Zmluva
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »