Zmluva č. 66-2018


Obstarávateľ
Názov: Krajská knižnica v Žilina
IČO: 00185752
Zmluvný partner
Názov: SOAR sk, a.s.
IČO: 50442201
Adresa: Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina
Zodpovedná osoba
Podpísal:Mgr. Katarína Šušoliaková
Funkcia:riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline
Informácie o zmluve
Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
Číslo zmluvy: 66-2018
Názov zmluvy: ZMLUVA O DIELO č. 66 uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
Dátum uzavretia: 31.10.2018
Dátum účinnosti: 06.11.2018
Dátum platnosti do: 31.12.2023
Celková hodnota: 155 014,02 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 05.11.2018
Poznámka: Stavebné úpravy krajskej knižnice – I. etapa