Všetky dokumenty

Počet záznamov: 401
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
66/2018 Zmluva o zverení majetku do správy správcovi Žilinský samosprávny kraj 0,00 € 07.12.2018 Zmluva
98/2018 kancelársky papier Tibor Varga TSV Papier 257,24 € 28.11.2018 Objednávka
18/197 mesačný plagát 12/2018 RENGL SLOVENSKO s.r.o. 69,30 € 28.11.2018 Faktúra
18/198 mesačný plagát 12/2018 printio 102,00 € 28.11.2018 Faktúra
18/196 palgáty vianočka udatný printio 96,00 € 27.11.2018 Faktúra
18/195 kostým medveďa do inscenácie Vianočka Udatný Lipta - TDP a.s. 158,57 € 26.11.2018 Faktúra
94/2018 pagáče,chlieb,vianočka PEZA 0,00 € 26.11.2018 Objednávka
95/2018 odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke bleskozvodu a elektrických zariadení LIVONEC s.r.o. 0,00 € 26.11.2018 Objednávka
65/2018 Zmulva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná a,s 0,00 € 23.11.2018 Zmluva
87/2018 čistiacew prostriedky BANCHEM 0,00 € 23.11.2018 Objednávka
90/2018 doplňujúce komponenty k pódiu NIVTEC (schody a zábradlia) STAVREAL - SLOVAKIA s.r.o. 0,00 € 23.11.2018 Objednávka
89/2018 skomponovanie hudby a choreografia do inscenácie Vianočka Udatný Jindrich Čížek 0,00 € 23.11.2018 Objednávka
91/2018 kostým medveďa do inscenácie Vianočka Udatný Lipta - TDP a.s. 0,00 € 23.11.2018 Objednávka
92/2018 grafická úprava plagátu a bulletinu k inscenácii Vianočka Udatný Ing. Jana Kollárová 0,00 € 23.11.2018 Objednávka
93/2018 tlač bulletinov,tlač plagátov k inscenácií vianočka udatný printio 0,00 € 23.11.2018 Objednávka
18/193 5x klopené krabice do inscenácie vianočka udatný RAJAPACK sro 46,32 € 22.11.2018 Faktúra
86/2018 5x klopené krabice do inscenácie vianočka udatný RAJAPACK sro 0,00 € 19.11.2018 Objednávka
18/191 inzercia publishingHouse 20,00 € 16.11.2018 Faktúra
18/192 refakturované poistné rok2018 Žilinský samosprávny kraj 1 760,29 € 16.11.2018 Faktúra
18/189 hovorné 10/18 mesačný poplatok 11/18 Žilinský samosprávny kraj 44,40 € 14.11.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »