Všetky dokumenty

Počet záznamov: 849
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
99/2019 Zmluva o výkone činnosti Jana Závodská 200,00 € 04.06.2019 Zmluva
99/2018 stravovacie poukazy GGFS 1 530,00 € 03.12.2018 Objednávka
98/2019 Zmluva o výkone činnosti Katarína Hodasová 100,00 € 04.06.2019 Zmluva
98/2018 kancelársky papier Tibor Varga TSV Papier 257,24 € 28.11.2018 Objednávka
97/2019 Zmluva o výkone činnosti Mgr.Kristína Hrdá 145,00 € 04.06.2019 Zmluva
96/2019 Zmluva o výkone činnosti Lenka Svrčková 300,00 € 04.06.2019 Zmluva
96/2018 fotodokumentácia predstavenia Vianočka Udatný Milo Fabian s. r. o. 170,00 € 26.11.2018 Objednávka
95/2019 Zmluva o výkone činnosti Ján Baumann 450,00 € 04.06.2019 Zmluva
95/2018 odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke bleskozvodu a elektrických zariadení LIVONEC s.r.o. 0,00 € 26.11.2018 Objednávka
94/2019 zmluva o výkone Michal Németh 650,00 € 04.06.2019 Zmluva
94/2018 pagáče,chlieb,vianočka PEZA 0,00 € 26.11.2018 Objednávka
93/2019 Zmluva o výkone činnosti Šuteková Anna 500,00 € 04.06.2019 Zmluva
93/2018 tlač bulletinov,tlač plagátov k inscenácií vianočka udatný printio 0,00 € 23.11.2018 Objednávka
92/2019 Zmluva o výkone činnosti Lenka Svrčková 1 200,00 € 04.06.2019 Zmluva
92/2018 grafická úprava plagátu a bulletinu k inscenácii Vianočka Udatný Ing. Jana Kollárová 0,00 € 23.11.2018 Objednávka
91/2019 Zmluva o výkone činnosti Jana EliášováJana Eliášová 1 200,00 € 04.06.2019 Zmluva
91/2018 kostým medveďa do inscenácie Vianočka Udatný Lipta - TDP a.s. 0,00 € 23.11.2018 Objednávka
90/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov autor. architekt Ing. Peter Dunajovec 102,00 € 05.06.2019 Zmluva
90/2018 doplňujúce komponenty k pódiu NIVTEC (schody a zábradlia) STAVREAL - SLOVAKIA s.r.o. 0,00 € 23.11.2018 Objednávka
9/2019 Licenčná zmluva Zázračná baterka LITA ochranna aut.spoloč. 0,00 € 31.01.2019 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »