Všetky dokumenty

Počet záznamov: 965
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
19/009 vyúčtovanie plyn 2018 SPP as Bratislava,OZ Žilina -5 987,44 € 25.01.2019 Faktúra
19/132 dobropis čiastková záloha na tantiémy tracyho tiger LITA ochranna aut.spoloč. -550,56 € 03.06.2019 Faktúra
18/250 vyúčtovanie energií za rok 2018 Stredoslovenská energetika a,s -494,44 € 15.01.2019 Faktúra
18/249 vyúčtovanie energií za rok 2018 Stredoslovenská energetika a,s -436,15 € 15.01.2019 Faktúra
17/277 sse vyúčtovanie rok 2017 preplatok kuzmányho ulica Stredoslovenská energetika a,s -226,60 € 15.01.2018 Faktúra
18/251 vyúčtovanie energií za rok 2018 Stredoslovenská energetika a,s -192,66 € 31.12.2018 Faktúra
18/253 vyúčtovanie energií za rok 2018 Stredoslovenská energetika a,s -91,45 € 31.12.2018 Faktúra
17/208 rengl dobropis mesačný program 10/17 RENGL SLOVENSKO s.r.o. -17,46 € 20.10.2017 Faktúra
17/278 sse vyúčtovanie rok 2017 pri rajčianke prelatok Stredoslovenská energetika a,s -2,08 € 15.01.2018 Faktúra
003/2018 50ks inšpicientsky záznam Georg-Juraj Štefuň 0,00 € 09.01.2018 Objednávka
005/2018 sezónne vylepovanie 30ks mesačných plagátov RENGL SLOVENSKO s.r.o. 0,00 € 09.01.2018 Objednávka
013/2018 dodávka funkcionality ISPIN - zverejňovanie objednávok a dodávateľských faktúr na webe Asseco Solutions , a. s. 0,00 € 20.02.2018 Objednávka
010/2018 ročné predplatné časopisu Loutkar Spolek pro vydávání časopisu Loutkař 0,00 € 13.02.2018 Objednávka
006/2018 ušitie kostýmov do inscenácie Bodaj ťa hus kopla Žanet Kiklošová Žanet 0,00 € 29.01.2018 Objednávka
014/2018 nafotenie,video dokumentácia inscenácie Tracyho tiger Milo Fabian s. r. o. 0,00 € 20.02.2018 Objednávka
015/2018 materiál a vbýroba scény, bábok a kostýmov inscenácia:trafená hus Theatrum Mundi 0,00 € 05.03.2018 Objednávka
018/2018 grafické úpravy do inscenácie Trafená hus Jansky s.r.o. 0,00 € 05.03.2018 Objednávka
019/2018 tlačiarenske služby ROSS s.r.o. 0,00 € 05.03.2018 Objednávka
022/2018 toner do tlačiarne Samsung EKPS s.r.o. 0,00 € 13.03.2018 Objednávka
023/2018 tlač propagačných plagátov k inscenácii Trafená hus printio 0,00 € 13.03.2018 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »