Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 516
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
18/200 rekonštrukcia areálu dielní I.etapa STALO s.r.o. 24 708,56 € 26.11.2018 Faktúra
18/199 revitalizácia nádvoria -oplotenie zariadenia s odvodnením STAVREAL - SLOVAKIA s.r.o. 7 200,00 € 26.11.2018 Faktúra
18/195 kostým medveďa do inscenácie Vianočka Udatný Lipta - TDP a.s. 158,57 € 26.11.2018 Faktúra
18/194 orange mesačné poplatky+hovorné Orange 18,00 € 26.11.2018 Faktúra
18/193 5x klopené krabice do inscenácie vianočka udatný RAJAPACK sro 46,32 € 22.11.2018 Faktúra
18/192 refakturované poistné rok2018 Žilinský samosprávny kraj 1 760,29 € 16.11.2018 Faktúra
18/191 inzercia publishingHouse 20,00 € 16.11.2018 Faktúra
18/189 hovorné 10/18 mesačný poplatok 11/18 Žilinský samosprávny kraj 44,40 € 14.11.2018 Faktúra
18/190 tlač na MDF s frézovaním ROSS s.r.o. 1 932,00 € 13.11.2018 Faktúra
18/188 výlep plagátov v autobusoch 11/2018 vlmedia sro 50,00 € 09.11.2018 Faktúra
18/187 pevné linky+magio internet Slovak Telekom, a.s. 181,90 € 08.11.2018 Faktúra
18/186 počítačová zostava HP EKPS s.r.o. 636,00 € 07.11.2018 Faktúra
18/185 servis výpočtovej techniky 10/2018 EKPS s.r.o. 150,00 € 07.11.2018 Faktúra
18/184 tlač plagátov 11/18 printio 102,00 € 07.11.2018 Faktúra
18/183 zabezpečenie funkcie po a bozp 10/18 LIVONEC s.r.o. 57,60 € 06.11.2018 Faktúra
18/182 stravovacie poukazy GGFS 1 699,20 € 05.11.2018 Faktúra
18/181 plyn záloha 11/2018 SPP as Bratislava,OZ Žilina 2 300,00 € 05.11.2018 Faktúra
18/180 plagáty mesačný program 11/18 RENGL SLOVENSKO s.r.o. 75,40 € 05.11.2018 Faktúra
18/179 licenčné odmeny 9/18 LITA ochranna aut.spoloč. 1 284,09 € 02.11.2018 Faktúra
18/178 divadelné predstavenie Dom kultúry v Čadci 455,82 € 02.11.2018 Faktúra
18/177 servisné práce vyhradených technických zariadení TALUX s.r.o. 129,42 € 31.10.2018 Faktúra
18/176 lita licenčné odmeny 9/18 LITA ochranna aut.spoloč. 356,92 € 25.10.2018 Faktúra
18/174 mesačný poplatok+hovorné Orange 18,00 € 25.10.2018 Faktúra
18/175 príprava tlače scenografie do inscenácie Jansky s.r.o. 144,00 € 23.10.2018 Faktúra
18/173 odborné prehliadky PHO,kontrola nástennýh hydrantov, tlakovanie hadíc, oprava PHP..... LIVONEC s.r.o. 266,84 € 19.10.2018 Faktúra
18/172 autorská odmena hudba peter pan SOZA 21,60 € 16.10.2018 Faktúra
18/171 plagát 10/18 RENGL SLOVENSKO s.r.o. 83,71 € 15.10.2018 Faktúra
18/170 uverejnenie inzerátu Petit Press, a. s. 33,79 € 11.10.2018 Faktúra
18/169 servis výpočtovej techniky 9/18 EKPS s.r.o. 150,00 € 11.10.2018 Faktúra
18/168 hovorné, mesačný poplatok Žilinský samosprávny kraj 44,44 € 09.10.2018 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »