Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 251
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
45/2020 žiadosť o zapožičanie motorového vozidla Mgr. Jančúch Tomáš 0,00 € 22.09.2020 Zmluva
43/2020 žiadosť o zapožičanie motorového vozidla Jančúch Tomáš 0,00 € 17.09.2020 Zmluva
38/220 zapožičanie vozidla BDŽ Ing Novotná Božena 0,00 € 07.09.2020 Zmluva
40/2020 licenčná zmluva Hlbokomorské rozprávky LITA ochranna aut.spoloč. 0,00 € 04.09.2020 Zmluva
39/2020 licenčná zmluva TOURMINÁTOR LITA ochranna aut.spoloč. 0,00 € 04.09.2020 Zmluva
41/2020 Nájomná zmluva na krátkodobý prenájom Barbora Chomová Uríková 180,00 € 28.08.2020 Zmluva
36/2020 žiadosť o zapožičanie motorového vozidla Anna Šuteková 0,00 € 18.08.2020 Zmluva
35/2020 Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č 12/2020-OŠKšCRMR/2020 Mesto Žilina 2 500,00 € 13.08.2020 Zmluva
34/2020 žiadosť o zapožičanie motorového vozidla Jančúch Tomáš 0,00 € 05.08.2020 Zmluva
42/2020 zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-113-03402 Fond na podporu umenia 15 000,00 € 04.08.2020 Zmluva
33/2020 zapožičanie vozidla BDŽ Baumann Ján 0,00 € 31.07.2020 Zmluva
32/2020 zapožičanie vozidla BDŽ Mgr Tabaček Peter 0,00 € 28.07.2020 Zmluva
31/2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 111/2019 Občianske združenie Tanečné divadlo Alternatív 0,00 € 21.07.2020 Zmluva
44/2020 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode č468/2020/OVO Žilinský samosprávny kraj 0,00 € 17.07.2020 Zmluva
30/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 0,00 € 16.07.2020 Zmluva
29/2020 žiadosť o zapožičanie motorového vozidla Peter Kováč 0,00 € 15.07.2020 Zmluva
28/2020 žiadosť o zapožičanie motorového vozidla Mgr. Peter Tabaček 0,00 € 08.07.2020 Zmluva
27/2020 žiadosť o zapožičanie motorového vozidla Mgr. Peter Tabaček 0,00 € 01.07.2020 Zmluva
37/2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 24/2020 R&M Muška organárske dielne Žilina, s.r.o. 1 886,52 € 30.06.2020 Zmluva
26/2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 112/2019 autor. architekt Ing. Peter Dunajovec 1 130,58 € 30.06.2020 Zmluva
24/2020 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytovýcch priestorov č. 113/2019 Mgr.Ing. Marian Muška 3 540,48 € 30.06.2020 Zmluva
23/2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 23/2020 Integrovaná doprava Žilinského kraja, sro 5 736,24 € 30.06.2020 Zmluva
25/2020 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č.19-113-02489 Fond na podporu umenia 0,00 € 18.06.2020 Zmluva
22/2020 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Těšínské divadlo Český Těšín 1 122,00 € 12.06.2020 Zmluva
20/2020 ZÁMER A PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja Bábkové divadlo Žilina 0,00 € 08.06.2020 Zmluva
21/2020 Zmluva o výkone činnosti č.1/2020 Mgr. Lenka Svrčková 300,00 € 01.06.2020 Zmluva
19/2020 Zmluva o výpožičke Mestské divadlo Žilina 0,00 € 25.05.2020 Zmluva
17/2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 78/2019 akad.mal. Pavel Choma 2 997,24 € 25.05.2020 Zmluva
16/2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 80/2019 Ľuboš Škulec 1 157,40 € 25.05.2020 Zmluva
15/2020 Dotatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 77/2019 Marián Adamec 1 284,48 € 25.05.2020 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »