Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 234
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
51/2019 Zmluva o účasti na festivale Zoja Zupková 0,00 € 14.05.2019 Zmluva
53/2018 Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov Žilinský samosprávny kraj 0,00 € 20.07.2018 Zmluva
66/2018 Zmluva o zverení majetku do správy správcovi Žilinský samosprávny kraj 0,00 € 07.12.2018 Zmluva
1/2016 Dohoda o sprístupnení k Zmluve o poskytnutí elekronickej komunikačnej služby Žilinský samosprávny kraj 0,00 € 01.04.2016 Zmluva
18/2019 Zmluva o zverení majetku do správy správcovi Žilinský samosprávny kraj 138,00 € 21.03.2019 Zmluva
137/2019 Zmluva o zverení majetku ŽSK Žilinský samosprávny kraj 12 024,00 € 28.10.2019 Zmluva
138/2019 Zmluva o zverení majetku ŽSK Žilinský samosprávny kraj 19 138,80 € 28.10.2019 Zmluva
142/2019 zámer prenajať majetok ŽSK z dôvodu hodného osobitného zreteľa č.1/2019/OK Žilinský samosprávny kraj 45,00 € 01.01.2020 Zmluva
116A/2019 Objednávka technické zabezpečenie divadellného tábora Za oponou n.o. 250,00 € 17.07.2019 Zmluva
31/2019 Zmluva o dielo Vendula Bělochová 2 065,00 € 15.01.2019 Zmluva
42/2019 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia ÚTŽ o.z. 530,00 € 09.05.2019 Zmluva
64/2019 Zmluva o účasti na festivale Tužinská Nicoleta 0,00 € 14.05.2019 Zmluva
4/2019 Zmluva o odohradní divadelného predstavenia TRISIA a.s. 1 200,00 € 21.01.2019 Zmluva
22/2020 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Těšínské divadlo Český Těšín 1 122,00 € 12.06.2020 Zmluva
62/2019 Zmluva o účasti na festivale Teraza Kačeríková 0,00 € 07.05.2019 Zmluva
45/2019 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia TEATRO TATRO Štúdio 1 000,00 € 09.05.2019 Zmluva
67/2019 Zmluva o účasti na festiale Tatarková Monika 0,00 € 14.05.2019 Zmluva
42/2018 Zmluva o odohraní predstavenia Tanja Lužar 1 000,00 € 19.06.2018 Zmluva
67/2018 Zmluva o výkone činnosti Svrčková Lenka Mgr 0,00 € 05.09.2018 Zmluva
93/2019 Zmluva o výkone činnosti Šuteková Anna 500,00 € 04.06.2019 Zmluva
40/2018 zapožičanie vozidla BDŽ Šutek Milan 0,00 € 18.06.2018 Zmluva
119/2019 Zmluva o odohradní divadelného predstavenia Stredoslovenské osvetové stredisko 1 600,00 € 22.07.2019 Zmluva
70/2018 Kúpna zmluva č. Z201854407_Z Stredoslovenská energetika a,s 16 068,42 € 11.12.2018 Zmluva
72/2018 Príloha č 1+2 k zmluve č.70/2018 Stredoslovenská energetika a,s 0,00 € 19.12.2018 Zmluva
20/2019 Zmluva o združenej dodávke elektriny Stredoslovenská energetika a,s 495,00 € 26.03.2019 Zmluva
3/2020 Čiastková zmluva o dodávke elektriny Stredoslovenská energetika a,s 0,00 € 28.01.2020 Zmluva
65/2018 Zmulva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná a,s 0,00 € 23.11.2018 Zmluva
49/2018 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Středisko volného času Opava 1 700,00 € 13.07.2018 Zmluva
48/2019 Zmlua o účasti na festivale Štefková Alena 0,00 € 14.05.2019 Zmluva
34/2019 ZMLUVA o usporiadaní divadelného predstavenia Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre 1 310,00 € 09.05.2019 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 »