Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 241
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3/2020 Čiastková zmluva o dodávke elektriny Stredoslovenská energetika a,s 0,00 € 28.01.2020 Zmluva
31/2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 111/2019 Občianske združenie Tanečné divadlo Alternatív 0,00 € 21.07.2020 Zmluva
26/2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 112/2019 autor. architekt Ing. Peter Dunajovec 1 130,58 € 30.06.2020 Zmluva
17/2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 78/2019 akad.mal. Pavel Choma 2 997,24 € 25.05.2020 Zmluva
14/2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 79/2019 autor. architekt Ing. Ladislav Mirt 2 577,24 € 25.05.2020 Zmluva
16/2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 80/2019 Ľuboš Škulec 1 157,40 € 25.05.2020 Zmluva
18/2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 82/2019 autor. architekt Ing. Peter Dunajovec 3 514,08 € 18.05.2020 Zmluva
73/2019 DODATOK č. 1 k Zmluve o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta číslo: 05K110006 DOXX-Stravné lístky s.r.o 0,00 € 20.05.2019 Zmluva
25/2020 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č.19-113-02489 Fond na podporu umenia 0,00 € 18.06.2020 Zmluva
24/2020 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytovýcch priestorov č. 113/2019 Mgr.Ing. Marian Muška 3 540,48 € 30.06.2020 Zmluva
13/2020 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-113-02489 Fond na podporu umenia 0,00 € 24.04.2020 Zmluva
1/2016 Dohoda o sprístupnení k Zmluve o poskytnutí elekronickej komunikačnej služby Žilinský samosprávny kraj 0,00 € 01.04.2016 Zmluva
63/2018 Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-115-00238 Fond na podporu umenia 3 000,00 € 07.11.2018 Zmluva
63/2018 Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-115-00238 Fond na podporu umenia 3 000,00 € 07.11.2018 Zmluva
64/2018 Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18/115/00241 Fond na podporu umenia 1 500,00 € 07.11.2018 Zmluva
116/2019 Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-116-00759 Fond na podporu umenia 1 600,00 € 20.06.2019 Zmluva
71/2018 Dotatok č. 01/2018 ku kúpnej zmluve č. Z201851790_Z Slovenský plynárenský priemysel 0,00 € 10.12.2018 Zmluva
15/2020 Dotatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 77/2019 Marián Adamec 1 284,48 € 25.05.2020 Zmluva
59/2018 Dotatok č. 1 ku zmluve o poskytnutí grantovej dotácie č. 80/2018-OKŠCRMR/2018 Mesto Žilina 1 450,00 € 09.10.2018 Zmluva
1/2009 Hromadná licenčná zmluva Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 0,00 € 05.02.2009 Zmluva
68/2018 Kúpna zmluva Novotná Božena Ing 150,00 € 05.11.2018 Zmluva
17/2019 Kúpna zmluva Peter Šuran 60,00 € 07.02.2019 Zmluva
23/2019 Kúpna zmluva Jančúch Tomáš 370,00 € 01.03.2019 Zmluva
137/2019 Kúpna zmluva Ivana Macková 42,92 € 01.08.2019 Zmluva
138/2019 Kúpna zmluva Katarína Aulitisová 170,00 € 16.09.2019 Zmluva
69/2018 Kúpna zmluva č. Z201851790_Z Slovenský plynárenský priemysel 28 900,09 € 06.12.2018 Zmluva
70/2018 Kúpna zmluva č. Z201854407_Z Stredoslovenská energetika a,s 16 068,42 € 11.12.2018 Zmluva
117/2019 Licenčná zmluva Mgr.art. Róbert Šuchta 0,00 € 20.06.2019 Zmluva
147/2019 Licenčná zmluva Divadelný ústav 0,00 € 11.11.2019 Zmluva
109/2019 licenčná zmluva "Dievčako Momo a ukradnutý čas" LITA ochranna aut.spoloč. 0,00 € 25.06.2019 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »