Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 218
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
132/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 132/2019 R&M Muška Organárske dielne Žilina, sro 185,00 € 07.10.2019 Zmluva
128/2019 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia OZ PRVÝ PLÁN 0,00 € 24.09.2019 Zmluva
129/2019 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Like Production Europe 0,00 € 23.09.2019 Zmluva
130/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 130/2019 Ing. Michal Kováč 64,46 € 20.09.2019 Zmluva
138/2019 Kúpna zmluva Katarína Aulitisová 170,00 € 16.09.2019 Zmluva
127/2019 Zámer a podmienky priameho nájmu majetku ŽSK č.3/BDŽ 2019 Bábkové divadlo Žilina 0,00 € 10.09.2019 Zmluva
126/2019 Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov č. 126/2019 DEGNER s.r.o. 97,50 € 09.09.2019 Zmluva
131/2019 Záväazná objednávka služieb Niko Langerfeld s.r.o. 420,00 € 05.09.2019 Zmluva
125/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 125/2019 Ing. Marián Muška Návrh a stavba organov Ladenie a oprav 185,00 € 05.09.2019 Zmluva
124/2019 žiadosť o zapožičanie motorového vozidla Mgr. Peter Tabaček 0,00 € 16.08.2019 Zmluva
123/2019 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb MaxAudit, s.r.o. 900,00 € 15.08.2019 Zmluva
122/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 122/2019 Ing. Kováč Michal 64,46 € 12.08.2019 Zmluva
121/2019 Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov č. 121/2019 DEGNER s.r.o. 97,50 € 12.08.2019 Zmluva
111/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 111/2019 Občianske združenie Tanečné divadlo Alternatív 1 066,50 € 12.08.2019 Zmluva
137/2019 Kúpna zmluva Ivana Macková 42,92 € 01.08.2019 Zmluva
136/2019 Zmluva o dielo IvanaMacková 2 000,00 € 01.08.2019 Zmluva
120/2019 žiadosť o zapožičanie motorového vozidla Peter Kováč 0,00 € 29.07.2019 Zmluva
119/2019 Zmluva o odohradní divadelného predstavenia Stredoslovenské osvetové stredisko 1 600,00 € 22.07.2019 Zmluva
118/2019 žiadosť o zapožičanie motorového vozidla Mgr. Peter Tabaček 0,00 € 19.07.2019 Zmluva
116A/2019 Objednávka technické zabezpečenie divadellného tábora Za oponou n.o. 250,00 € 17.07.2019 Zmluva
115/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov Ing. Michal Kováč 64,46 € 08.07.2019 Zmluva
114/2019 Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov č. 114/2019 DEGNER s.r.o. 97,50 € 08.07.2019 Zmluva
113/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov Mgr. Ing. Marián Muška - návrh a stavba orgánov 2 548,56 € 01.07.2019 Zmluva
112/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov autor. architekt Ing. Peter Dunajovec 936,85 € 01.07.2019 Zmluva
110/2019 zapožičanie vozidla BDŽ Mgr Tabaček Peter 0,00 € 28.06.2019 Zmluva
109/2019 licenčná zmluva "Dievčako Momo a ukradnutý čas" LITA ochranna aut.spoloč. 0,00 € 25.06.2019 Zmluva
117/2019 Licenčná zmluva Mgr.art. Róbert Šuchta 0,00 € 20.06.2019 Zmluva
116/2019 Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-116-00759 Fond na podporu umenia 1 600,00 € 20.06.2019 Zmluva
108/2019 Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie číslo 32/2019-OKŠCRMR/2019 Mesto Žilina 2 000,00 € 17.06.2019 Zmluva
107/2019 Zámer a podmienky priameho nájmu majetku ŽSK č.2/BDŽ 2019 Bábkové divadlo Žilina 0,00 € 17.06.2019 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »