Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 241
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
5/2020 Zmluva o krátkodom prenájme nebytových priestorov Ing. Michal Kováč 64,00 € 12.02.2020 Zmluva
4/2020 zapožičanie vozidla BDŽ Mgr Tabaček Peter 0,00 € 12.02.2020 Zmluva
3/2020 Čiastková zmluva o dodávke elektriny Stredoslovenská energetika a,s 0,00 € 28.01.2020 Zmluva
2/2020 Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov č. 2/2020 Mgr. art. Juraj Poliak 197,00 € 20.01.2020 Zmluva
1/2020 Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov č. 1/2020 Ing. Michal Kováč 64,00 € 20.01.2020 Zmluva
142/2019 zámer prenajať majetok ŽSK z dôvodu hodného osobitného zreteľa č.1/2019/OK Žilinský samosprávny kraj 45,00 € 01.01.2020 Zmluva
153/2019 žiadosť o zapožičanie motorového vozidla Mgr. Peter Tabaček 0,00 € 19.12.2019 Zmluva
154/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov Integrovaná doprava Žilinského kraja, sro 254,09 € 17.12.2019 Zmluva
152/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 152/2019 Ing. Michal Kováč 64,46 € 13.12.2019 Zmluva
150/2019 žiadosť o zapožičanie motorového vozidla Mgr. Peter Tabaček 0,00 € 13.12.2019 Zmluva
148/2019 Zmluva o dielo a licenčná zmluva Ida Hledíková 1 500,00 € 11.12.2019 Zmluva
149/2019 Objednávka služieb spojené s akciiou Školská akadémia 2020 Gymnázium Veľká okužná 0,00 € 06.12.2019 Zmluva
146/2019 Zmluva o dodávke plynu SPP as Bratislava,OZ Žilina 0,00 € 28.11.2019 Zmluva
145/2019 Licenčná zmluva "Lovci duchov" LITA ochranna aut.spoloč. 0,00 € 21.11.2019 Zmluva
151/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 151/2019 Ing. Michal Kováč 64,46 € 18.11.2019 Zmluva
147/2019 Licenčná zmluva Divadelný ústav 0,00 € 11.11.2019 Zmluva
143/2019 licenčná zmluva "Filemon alebo OzlomKrrrk domov" LITA ochranna aut.spoloč. 0,00 € 28.10.2019 Zmluva
138/2019 Zmluva o zverení majetku ŽSK Žilinský samosprávny kraj 19 138,80 € 28.10.2019 Zmluva
137/2019 Zmluva o zverení majetku ŽSK Žilinský samosprávny kraj 12 024,00 € 28.10.2019 Zmluva
135,2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 135/2019 R&M Muška organárske dielne Žilina, s.r.o. 185,28 € 28.10.2019 Zmluva
141/2019 Zmluva o výkone činnosti Mgr. Lenka Svrčková 300,00 € 15.10.2019 Zmluva
134/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 134/2019 Ing. Michal Kováč 64,46 € 07.10.2019 Zmluva
133/2019 Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov č. 133/2019 DEGNER s.r.o. 97,50 € 07.10.2019 Zmluva
132/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 132/2019 R&M Muška Organárske dielne Žilina, sro 185,00 € 07.10.2019 Zmluva
128/2019 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia OZ PRVÝ PLÁN 0,00 € 24.09.2019 Zmluva
129/2019 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Like Production Europe 0,00 € 23.09.2019 Zmluva
130/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 130/2019 Ing. Michal Kováč 64,46 € 20.09.2019 Zmluva
138/2019 Kúpna zmluva Katarína Aulitisová 170,00 € 16.09.2019 Zmluva
127/2019 Zámer a podmienky priameho nájmu majetku ŽSK č.3/BDŽ 2019 Bábkové divadlo Žilina 0,00 € 10.09.2019 Zmluva
126/2019 Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov č. 126/2019 DEGNER s.r.o. 97,50 € 09.09.2019 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »