Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 170
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
20/2019 Zmluva o združenej dodávke elektriny Stredoslovenská energetika a,s 495,00 € 26.03.2019 Zmluva
18/2019 Zmluva o zverení majetku do správy správcovi Žilinský samosprávny kraj 138,00 € 21.03.2019 Zmluva
23/2019 Kúpna zmluva Jančúch Tomáš 370,00 € 01.03.2019 Zmluva
14/2019 Zmluva o usporiadaní divadelného predstavenia Slovenské národné divadlo 1 560,00 € 19.02.2019 Zmluva
13/2019 zmluva o spolupráci ARTÚR 2019 Národné osvetové centrum 1 000,00 € 19.02.2019 Zmluva
15/2019 licenčná zmluva k inscenácie AKČANTYROK LITA ochranna aut.spoloč. 0,00 € 18.02.2019 Zmluva
22/2019 Zmluva o dielo Nadežda Antalíková 300,00 € 15.02.2019 Zmluva
21/2019 Zmluva o dielo Ján Baumann 300,00 € 15.02.2019 Zmluva
16/2019 Objednávka benefičného podujatia ROTARY CLUB ŽILINA 0,00 € 12.02.2019 Zmluva
12/2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-114-00766 Fond na podporu umenia 38 000,00 € 11.02.2019 Zmluva
17/2019 Kúpna zmluva Peter Šuran 60,00 € 07.02.2019 Zmluva
7/2019 zapožičanie vozidla BDŽ Mgr Tabaček Peter 0,00 € 01.02.2019 Zmluva
9/2019 Licenčná zmluva Zázračná baterka LITA ochranna aut.spoloč. 0,00 € 31.01.2019 Zmluva
11/2019 Licenčná zmluva Božská Perinbaba LITA ochranna aut.spoloč. 0,00 € 31.01.2019 Zmluva
3/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov R&M Muška Organárske dielne Žilina, sro 0,00 € 30.01.2019 Zmluva
1/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov Integrovaná doprava Žilinského kraja, sro 0,00 € 30.01.2019 Zmluva
2/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov Mgr Art Juraj Poliak 0,00 € 29.01.2019 Zmluva
5/2019 žiadosť o zapožičanie motorového vozidla Hodasová katarína 0,00 € 23.01.2019 Zmluva
10/2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-116-00759 Fond na podporu umenia 1 600,00 € 23.01.2019 Zmluva
8/2019 Štatút súťaže pôvodných dramatických textov pre deti a mládež ARTÚR Národné osvetové centrum 0,00 € 22.01.2019 Zmluva
4/2019 Zmluva o odohradní divadelného predstavenia TRISIA a.s. 1 200,00 € 21.01.2019 Zmluva
31/2019 Zmluva o dielo Vendula Bělochová 2 065,00 € 15.01.2019 Zmluva
29/2019 Zmluva o dielo Jan Tomšu 1 800,00 € 15.01.2019 Zmluva
6/2019 objednávka na akciu GVO Gymnázium Veľká okužná 0,00 € 14.01.2019 Zmluva
72/2018 Príloha č 1+2 k zmluve č.70/2018 Stredoslovenská energetika a,s 0,00 € 19.12.2018 Zmluva
70/2018 Kúpna zmluva č. Z201854407_Z Stredoslovenská energetika a,s 16 068,42 € 11.12.2018 Zmluva
71/2018 Dotatok č. 01/2018 ku kúpnej zmluve č. Z201851790_Z Slovenský plynárenský priemysel 0,00 € 10.12.2018 Zmluva
66/2018 Zmluva o zverení majetku do správy správcovi Žilinský samosprávny kraj 0,00 € 07.12.2018 Zmluva
69/2018 Kúpna zmluva č. Z201851790_Z Slovenský plynárenský priemysel 28 900,09 € 06.12.2018 Zmluva
65/2018 Zmulva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná a,s 0,00 € 23.11.2018 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 »